Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za dvig produktivnost in konkurenčnosti (JR INVEST2024-NOO)

Povzetek

 • Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
 • Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
 • Višina sofinanciranja: Do 50 % nepovratnih sredstev
 • Datum objave: 31.05.2024
 • Rok za oddajo: 26.08.2024
Rok za oddajo:: Avg 26, 2024
Stanje razpisa: Odprt
Velikost podjetja: Mala in srednje velika podjetja (MSP) Mikro podjetja Velika podjetja
Področje: Drugo
jobLocation: Slovenija

Namen in cilj razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Cilj javnega razpisa je:

 • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti in dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
 • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
 • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
 • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
 • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Upravičenci

 • MSP in velika podjetja.
 • Gospodarska družba, ki je registrirana najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge.
 • Ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Upravičeni stroški

 • Stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela (novogradnja, preureditev, obnova), strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (stroji in oprema),
 • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, (nakup patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine).

Upravičene investicije v vrednosti:

 • od 1.000.000 do 12.000.000 eurov v predelovalni dejavnosti,
 • od 500.000 do 3.000.000 eurov v storitveni dejavnosti,
 • od 500.000 do 2.000.000 eurov v razvojno-raziskovalni dejavnosti,

pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Investicija mora biti zaključena najkasneje do 30. 6. 2026, pričeti pa se mora izvajati najkasneje v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe o dodelitvi subvencije.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in sheme državne pomoči;

 • Velika podjetja: do 30%
 • Srednje velika podjetja: od 10% do 40%
 • Mikro in mala podjetja: od 20% do 50%

Karto regionalne pomoči si lahko ogledate TUKAJ.

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 9.831.354,47 EUR.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx

Potrebujete podporo pri pridobivanju nepovratnih sredstev?

Zaupajte nam svoj projekt in skupaj bomo poskrbeli za najboljši izid.