Rešitve

Rešitve niso posledica problemov, ampak izzivov.
Izzive rešujemo s trajnostno naravnanimi učinki.

Področja svetovanja

Investicijska dokumentacija

V sklopu investicijske dokumentacije vam pomagamo kreirati različne rešitve za vaša nadaljnja vlaganja in razvoj, nove investicije in projekte ali zgolj predvideti poslovanje vaše organizacije v prihodnje.

Poslovni Načrt Investicijski Program Študija Izvedljivosti Različni dokumenti

Področja svetovanja

Procesne izboljšave

Z rastjo podjetja so potrebne različne prilagoditve znotraj celotnega poslovnega procesa. Po posameznih funkcijah rešujemo težave, ki so nastale zaradi hitre rasti, prenosa lastništva, priprave predaje podjetja ali zgolj neznanja organiziranosti ipd. V sklopu različnih funkcij v podjetju vas spremljamo na poti rasti vašega podjetja ter v sklopu tega svetujemo in postavljamo vaše podjetje na trdne temelje.

Področja svetovanja

Vodenje projektov

Trajanje projekta je lahko različno. Če želimo dobro izpeljan projekt, brez nepredvidenih težav, ga je najprej treba dobro načrtovati in nato natančno slediti začrtanim ciljem. V našem podjetju vam v sklopu vodenja projektov analiziramo stanje, pripravimo ali naredimo revizijo aktivnosti ter nato z odgovornostjo izvedemo projekt po zastavljenih aktivnostih in ciljih.

  • S tujimi neposrednimi investicijami
  • Z različnimi investicijskimi in razvojnimi projekti.

Področja svetovanja

Turizem

Turizem je ena od najzanimivejših gospodarskih dejavnosti. Slovenija postaja vedno bolj zanimiva za različne investicije na področju turizma. Gostje postajajo zahtevnejši in pričakujejo vedno več.

Področja svetovanja

Subvencije

Evropska unija pomaga s svojimi finančnimi sredstvi pri razvoju in realizaciji različnih projektov. Skoraj vsak razvojni projekt je dandanes sofinanciran s strani EU in deloma nacionalnih sredstev. Za pridobitev subvencije je treba pripraviti dober projekt, kar pa ni dovolj. Projekt je treba tudi natančno izvesti, le v tem primeru ste upravičeni do subvencije.

Področja svetovanja

Izobraževanja in raziskave

Za doseganje stabilne rasti in razvoja podjetja je treba nenehno strmeti k novemu znanju. V sklopu izobraževanj za podjetja pripravljamo različna izobraževanja in usposabljanja za namene razvoja in rasti podjetništva.

Za podjetja je pomembno, da vstopajo na tuje trge. Podjetjem tako pomagamo z različnimi aktivnostmi pri vstopu na tuje trge (internacionalizacija, tržne raziskave ipd.)