Za doseganje stabilne rasti in razvoja podjetja je treba nenehno strmeti k novemu znanju. V sklopu izobraževanj za podjetja pripravljamo različna izobraževanja in usposabljanja za namene razvoja in rasti podjetništva.

Za podjetja je pomembno, da vstopajo na tuje trge. Podjetjem tako pomagamo z različnimi aktivnostmi pri vstopu na tuje trge (internacionalizacija, tržne raziskave ipd.).