Z rastjo podjetja so potrebne različne prilagoditve znotraj celotnega poslovnega procesa. Po posameznih funkcijah rešujemo težave, ki so nastale zaradi hitre rasti, prenosa lastništva, priprave predaje podjetja ali zgolj neznanja organiziranosti ipd. V sklopu različnih funkcij v podjetju vas spremljamo na poti rasti vašega podjetja ter v sklopu tega svetujemo in postavljamo vaše podjetje na trdne temelje. Pri procesnih izboljšavah vam svetujemo, pripravimo in izvajamo:

  • analizo stanja po posamezni funkciji,
  • pripravo ukrepov za spremembe,
  • ukrepe in merjenje rezultatov.