Evropska unija pomaga s svojimi finančnimi sredstvi pri razvoju in realizaciji različnih projektov. Skoraj vsak razvojni projekt je dandanes sofinanciran s strani EU in deloma nacionalnih sredstev. Za pridobitev subvencije je treba pripraviti dober projekt, kar pa ni dovolj. Projekt je treba tudi natančno izvesti, le v tem primeru ste upravičeni do subvencije. Naše podjetje vam v sklopu tega področja svetuje in ponuja svoje storitve pri:

  • pripravi in prijavi projektov na nacionalne razpise in razpise EU,
  • vodenju EU projektov.