Turizem je ena od najzanimivejših gospodarskih dejavnosti. Slovenija postaja vedno bolj zanimiva za različne investicije na področju turizma. Gostje postajajo zahtevnejši in pričakujejo vedno več. V ta namen vam svetujemo pri:

  • razvoju novih produktov,
  • razvoju integralnih turističnih produktov (ITP),
  • strategijah razvoja na področju turizma,
  • pripravi različnih dokumentov (npr. študije izvedljivosti) za tuje vlagatelje, investicije ipd.