Trajanje projekta je lahko različno. Če želimo dobro izpeljan projekt, brez nepredvidenih težav, ga je najprej treba dobro načrtovati in nato natančno slediti začrtanim ciljem. V našem podjetju vam v sklopu vodenja projektov analiziramo stanje, pripravimo ali naredimo revizijo aktivnosti ter nato z odgovornostjo izvedemo projekt po zastavljenih aktivnostih in ciljih. Projekti, ki jih vodimo, so največkrat povezani:

  • s tujimi neposrednimi investicijami,
  • z različnimi investicijskimi in razvojnimi projekti.