• All
  • Mala in srednje velika podjetja (MSP)
  • Mikro podjetja
  • Grants
  • Velika podjetja

Grants

(ODPRT) Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Povzetek Razpisnik: Javna agencija SPIRIT Datum objave: 12. 8. 2022 Rok za oddajo: SKLOP I: 10.1.2024, 15.3.2024, SKLOP II : 1.12.2023, 15.1.2024, 15.4.2024 Višina sofinanciranja: do 100 % Namen razpisa Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom […]

(ODPRT) Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025) Read more »

Najnovejši razpisi za nepovratna sredstva v lesarski industriji.

(ZAPRT) Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 (P4LM 2023)

Povzetek Razpisnik: Slovenski Podjetniški Sklad, letak Datum objave: 12.09.2023 Rok za oddajo: 06.11.2023, ali do porabe sredstev. Višina sofinanciranja: Do 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov Namen razpisa Namen razpisa je spodbuditi razvoj mikro podjetij v sektorju lesarstva z namenom maksimalne izrabe razvojnega potenciala slovenske strateške surovine – lesa. Razpis bo omogočal sofinanciranje investicij mikro podjetij tako

(ZAPRT) Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 (P4LM 2023) Read more »

Nepovratne finančne spodbude za poslovne subjekte, ki se usmerjajo v učinkovitejšo rabo energije in uporabo obnovljivih virov.

(ODPRT) Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (Javni poziv 106FS-PO23)

Povzetek Razpisnik: Eko sklad Datum objave: 25.08.2023 Rok za oddajo: do porabe sredstev Višina sofinanciranja: Do 20% nepovratnih sredstev Namen razpisa Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Pravica do nepovratne

(ODPRT) Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (Javni poziv 106FS-PO23) Read more »