LCA analysis – what does it bring for the company?

Ste se kdaj spraševali, kako lahko zmanjšate svoj ogljični odtis? Ali kako lahko izboljšate energetsko in snovno učinkovitost, ne da bi žrtvovali kakovost izdelka? V svetu, kjer je trajnostnost vedno bolj v središču pozornosti, se podjetja vse bolj zavedajo pomena teh vprašanj. Razumevanje in upravljanje okoljskih vplivov proizvodnje je ključno za uspeh v sodobnem poslovnem […]

LCA analysis – what does it bring for the company? Read more »

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Povzetek Razpisnik: Javna agencija SPIRIT Datum objave: 12. 8. 2022 Rok za oddajo: SKLOP I: 10.1.2024, 15.3.2024, SKLOP II : 1.12.2023, 15.1.2024, 15.4.2024 Višina sofinanciranja: do 100 % Namen razpisa Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025) Read more »

Najnovejši razpisi za nepovratna sredstva v lesarski industriji.

Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 (P4LM 2023)

Povzetek Razpisnik: Slovenski Podjetniški Sklad, letak Datum objave: 12.09.2023 Rok za oddajo: 06.11.2023, ali do porabe sredstev. Višina sofinanciranja: Do 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov Namen razpisa Namen razpisa je spodbuditi razvoj mikro podjetij v sektorju lesarstva z namenom maksimalne izrabe razvojnega potenciala slovenske strateške surovine – lesa. Razpis bo omogočal sofinanciranje investicij mikro podjetij tako

Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 (P4LM 2023) Read more »

Nepovratne finančne spodbude za poslovne subjekte, ki se usmerjajo v učinkovitejšo rabo energije in uporabo obnovljivih virov.

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (Javni poziv 106FS-PO23)

Povzetek Razpisnik: Eko sklad Datum objave: 25.08.2023 Rok za oddajo: do porabe sredstev Višina sofinanciranja: Do 20% nepovratnih sredstev Namen razpisa Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Pravica do nepovratne

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (Javni poziv 106FS-PO23) Read more »

Nepovratna sredstva za podjetja

How to obtain grants: calls and funding opportunities

Pridobivanje nepovratnih sredstev je ključnega pomena za uspeh mnogih projektov, od raziskovalnih in razvojnih do infrastrukturnih. Vendar pa je postopek pridobitve teh sredstev lahko zapleten in zahteva natančno poznavanje razpisnih pogojev. Zato je pomembno, da se dobro pripravite in poznate vse korake, ki so potrebni za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev. Kako vam lahko pomagamo? Storitve

How to obtain grants: calls and funding opportunities Read more »

Zemljevid občin v obmejnih problemskih območjih Slovenije

Border problem areas

Obmejna problemska območja so geografske regije, ki se nahajajo na mejah Slovenije in se soočajo z različnimi razvojnimi izzivi. Med glavnimi težavami so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju infrastrukture ter strožje zahteve pri varstvu okolja. Ta območja pogosto predstavljajo tudi kulturno in naravno dediščino, ki je pomembna za ohranjanje slovenske

Border problem areas Read more »

Zemljevid kohezijskih regij Slovenije, ki prikazuje razdelitev na Vzhodno in Zahodno Slovenijo, z označenimi prednostnimi območji za regionalno pomoč.

Cohesion regions of Slovenia and regional aid map

Kohezijske regije predstavljajo geografske segmente, ustanovljene z namenom spodbujanja enakomernejšega razvoja znotraj posameznih držav in celotne Evropske unije. V Sloveniji obstajata dve takšni regiji: Vzhodna in Zahodna Slovenija. Od leta 2016 se Zahodna Slovenija šteje med bolj razvite evropske regije, medtem ko Vzhodna Slovenija ostaja v kategoriji manj razvitih. Zaradi tega razpisi za dodeljevanje nepovratnih

Cohesion regions of Slovenia and regional aid map Read more »

Cooperation projects

LAG connects municipalities and other partners based on a contractual partnership between public and private entities. Under this scheme, municipalities can obtain funding for small projects. It is wise to plan applications sustainably, together with societies and private individuals, in order to create synergies of impacts (e.g. an integrated tourism product, a unique experience, etc.).

Cooperation projects Read more »