• Vsi
  • Mala in srednje velika podjetja (MSP)
  • Mikro podjetja
  • Razpisi
  • Velika podjetja

(ODPRT) Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

Povzetek Razpisnik: Javna agencija SPIRIT Datum objave: 12. 8. 2022 Rok za oddajo: SKLOP I: 10.1.2024, 15.3.2024, SKLOP II : 1.12.2023, 15.1.2024, 15.4.2024 Višina sofinanciranja: do 100 % Namen razpisa Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom

(ODPRT) Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025) Preberi več »

Najnovejši razpisi za nepovratna sredstva v lesarski industriji.

(ZAPRT) Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 (P4LM 2023)

Povzetek Razpisnik: Slovenski Podjetniški Sklad, letak Datum objave: 12.09.2023 Rok za oddajo: 06.11.2023, ali do porabe sredstev. Višina sofinanciranja: Do 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov Namen razpisa Namen razpisa je spodbuditi razvoj mikro podjetij v sektorju lesarstva z namenom maksimalne izrabe razvojnega potenciala slovenske strateške surovine – lesa. Razpis bo omogočal sofinanciranje investicij mikro podjetij tako

(ZAPRT) Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 (P4LM 2023) Preberi več »

Nepovratne finančne spodbude za poslovne subjekte, ki se usmerjajo v učinkovitejšo rabo energije in uporabo obnovljivih virov.

(ODPRT) Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (Javni poziv 106FS-PO23)

Povzetek Razpisnik: Eko sklad Datum objave: 25.08.2023 Rok za oddajo: do porabe sredstev Višina sofinanciranja: Do 20% nepovratnih sredstev Namen razpisa Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Pravica do nepovratne

(ODPRT) Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (Javni poziv 106FS-PO23) Preberi več »

Nepovratna sredstva za podjetja

Kako pridobiti nepovratna sredstva: razpisi in možnosti financiranja

Pridobivanje nepovratnih sredstev je ključnega pomena za uspeh mnogih projektov, od raziskovalnih in razvojnih do infrastrukturnih. Vendar pa je postopek pridobitve teh sredstev lahko zapleten in zahteva natančno poznavanje razpisnih pogojev. Zato je pomembno, da se dobro pripravite in poznate vse korake, ki so potrebni za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev. Kako vam lahko pomagamo? Storitve

Kako pridobiti nepovratna sredstva: razpisi in možnosti financiranja Preberi več »

Zemljevid občin v obmejnih problemskih območjih Slovenije

Obmejna problemska območja

Obmejna problemska območja so geografske regije, ki se nahajajo na mejah Slovenije in se soočajo z različnimi razvojnimi izzivi. Med glavnimi težavami so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju infrastrukture ter strožje zahteve pri varstvu okolja. Ta območja pogosto predstavljajo tudi kulturno in naravno dediščino, ki je pomembna za ohranjanje slovenske

Obmejna problemska območja Preberi več »

Zemljevid kohezijskih regij Slovenije, ki prikazuje razdelitev na Vzhodno in Zahodno Slovenijo, z označenimi prednostnimi območji za regionalno pomoč.

Kohezijske regije Slovenije in karta regionalne pomoči

Kohezijske regije predstavljajo geografske segmente, ustanovljene z namenom spodbujanja enakomernejšega razvoja znotraj posameznih držav in celotne Evropske unije. V Sloveniji obstajata dve takšni regiji: Vzhodna in Zahodna Slovenija. Od leta 2016 se Zahodna Slovenija šteje med bolj razvite evropske regije, medtem ko Vzhodna Slovenija ostaja v kategoriji manj razvitih. Zaradi tega razpisi za dodeljevanje nepovratnih

Kohezijske regije Slovenije in karta regionalne pomoči Preberi več »

Prijava na SLO in EU razpise

Občine se lahko prijavijo na različne programe za uresničitev projektov, ki so si jih zadale v času nove programske perspektive do leta 2027. Črpanje evropskih nepovratnih sredstev mnogim občinam predstavlja močno oporo pri realizaciji njihovih projektov. Ne glede na to, ali gre za investicije v komunalno infrastrukturo, gradnjo kulturnih dvoran, osnovnih šol, vrtcev, kolesarskih stez,

Prijava na SLO in EU razpise Preberi več »

Projektno sodelovanje

LAS – lokalna akcijska skupina Občine in ostali partnerji so se v LAS vključili na osnovi pogodbenega partnerstva javnih in zasebnih subjektov. Iz naslova teh sredstev imajo občine možnost pridobiti subvencije za manjše projekte. Prijave je smotrno trajnostno načrtovati skupaj z društvi in zasebniki, da se s projekti ustvari sinergija učinkov (primer integralni turistični produkt,

Projektno sodelovanje Preberi več »

Investicijska dokumentacija: DIIP, PIZ in IP

Glede na zahtevnost projekta in ocenjeno vrednost investicije je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ pripraviti vso potrebno investicijsko dokumentacijo. Izhodišča Za izdelavo DIIP-a načeloma ne potrebujemo projektne dokumentacije oziroma zadostuje že idejna zasnova – odvisno od faze projektnega cikla in vrednosti projekta.

Investicijska dokumentacija: DIIP, PIZ in IP Preberi več »