Trajnostne investicije

Evropski zeleni dogovor določa pot, s katero bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. V njem je predstavljena nova, trajnostna in vključujoča strategija za rast, katere cilji so spodbuditi gospodarstvo, da investira trajnostno.

Zeleni prehod v industriji

Da bi uspeli do leta 2050 doseči povsem trajnostno gospodarstvo, ki ga bo poganjala zelena energija, bomo morali korenito spremeniti industrijski sektor. Eden od bistvenih ciljev Evropskega zelenega dogovora bo tudi zagotovitev krožnega gospodarstva, kar pomeni sprejetje ukrepov za spodbujanje podjetij, da uporabljajo, proizvajajo in prodajajo trajnostne izdelke, ki jih bo mogoče ponovno uporabiti.

Če želimo, da bo gospodarstvo EU do leta 2050 podnebno nevtralno, bodo potrebne obsežne naložbe v tehnologije za čisto energijo. Že samo za to, da bi dosegli vmesni cilj in do leta 2030 izpuste toplogrednih plinov zmanjšali za 40 %, bi po ocenah Evropske komisije vsako leto potrebovali 260 milijard evrov dodatnih naložb.

Priporočilo – Trajnostne naložbe naj bodo v vašem podjetju skrbno načrtovane za 3–5 let vnaprej in naj bodo usmerjene k:

  • naložbam v čisto energijo,
  • naložbam v nove, zelene tehnologije,
  • naložbam v energetsko prenovo stavb,
  • naložbam v usposabljanje delavcev za nova, zelena delovna mesta prihodnosti,
  • naložbam za izvedbo zelenega prehoda (nakup strojev BAT in tehnološke opreme, naložbe v digitalizacijo, razvoj produktov z nizkim CO2, zeleni certifikati itd.).

Pred vsako investicijo prav tako preverite, ali je za njo mogoče pridobiti kakšno subvencijo.

Naše storitve:

  • pomoč pri pripravi letnih ali večletnih investicijskih načrtov (trajnostno načrtovanje),
  • izdelava finančnega načrta, izračun dobe vračila investicije, IRR in NSV za investicijo,
  • pregled naložbe s smernicami zelenega prehoda za dosego cilja 2030,
  • svetovanje pri pridobivanju sredstev EU za vašo investicijo.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.