Kalkulacije, pokalkulacije, kontroling, ADT

Kalkulacija: Računski postopek, s katerim ugotovimo stroške (lastno ceno) posameznega izdelka ali storitve. Pri ugotavljanju lastne cene je največji problem, kako porazdeliti posredne stroške (stroške uprave, nabave, prodaje ipd.) na posamezen izdelek ali storitev.

Stroške evidentiramo zato, da ugotovimo, koliko nas izdelek ali storitev stane. Na podlagi tega običajno določimo prodajno ceno.

Naloga kalkulacij je torej:

 • ugotavljanje lastne cene,
 • določanje prodajne cene,
 • kontrola gospodarjenja podjetja.

Pokalkulacija: Pokalkulacije delamo, ko želimo preveriti lastno ceno izdelka, ko se spremenijo posamezne postavke (material, energija, stroški dela, nove investicije ipd.). Preverjamo, ali smo v zelenih ali rdečih številkah.

Kontroling: V podjetju moramo redno iskati možnosti za optimizacijo stroškov, zato je kontroling ena od pomembnejših funkcij v podjetju. Kontroling je celoten proces določanja ciljev, načrtovanja, predračunavanja in kontrole na finančnem ter poslovno-ekonomskem področju. Funkcija kontrolinga je neposredno podrejena direktorju oziroma lastniku.

ADT – AKTIVNI DENARNI TOK: Za poslovanje podjetja ni najpomembnejši dobiček, ampak denarni tok. Predstavlja krvni obtok podjetja. Če je denarni tok premajhen, podjetje zaide v težave.

Negativni denarni tok lahko pomeni:

 • da ima podjetje prenizke marže oziroma s prodajo blaga ali storitev po trenutnih cenah ne more pokriti vseh stroškov (izdelava novih pokalkulacij),
 • da se je v napačnem času odločilo za nakup proizvodne linije in zdaj s tekočim poslovanjem ni sposobno odplačevati najetega posojila (trajnostno načrtovanje investicij),
 • da bi se moralo z upniki dogovoriti za reprogramiranje oziroma odlog plačila obveznosti (trajnostno financiranje).

Smiselno je, da ima podjetje na računu dovolj denarja za pokritje vseh stroškov poslovanja za dva tekoča meseca.

Predlog:

Dejstvo je, da podjetja pogosto nimajo dovolj podatkov in pravih informacij za načrtovanje ter spremljanje denarnih tokov. Kakovosten informacijski sistem je zagotovo dobra rešitev, saj zagotavlja podporo za:

 • dnevno načrtovanje prilivov in odlivov,
 • poslovno odločanje – BI,
 • poslovno načrtovanje.

Naše storitve:

 • pomagamo pri pripravi kalkulacij in pokalkulacij,
 • svetujemo pri uvedbi kontrolinga v podjetju,
 • svetujemo pri analiziranju denarnega toka v podjetju,
 • svetujemo pri izbiri programa za načrtovanje ADT.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.