Digitalna transformacija podjetja

Digitalna transformacija podjetju omogoča večjo produktivnost, rast in konkurenčnost. Optimizirajo se delovni procesi, izboljša se pretok informacij, učinkoviteje se načrtuje, uvede se sistematičen pristop k razvoju novih produktov, omogočijo se novi načini promocije in prodaje, komuniciranja. Digitalna transformacija podjetja se prične z izdelavo digitalne strategije.

Koraki izdelave digitalne strategije v podjetju

Digitalna transformacija podjetja je nujna, saj omogoča posodobitev poslovanja in boljšo prilagodljivost na spreminjajoče se okoliščine. Spodaj so navedeni trije koraki, ki podjetju omogočajo digitalno transformacijo.

 1. korak – Ocena stanja na področju digitalizacije

Izvedeta se posnetek stanja in ocena digitalne zrelosti na podlagi uveljavljenih pristopov ter kazalnikov. Izdela se penetracijski test (test omrežne varnosti s poročilom).

 1. korak – Priprava načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja

Priprava predloga rešitev za nadgradnjo informacijskega sistema v podjetju in prehod na višjo stopnjo digitalne zrelosti ter pomoč pri zbiranju ponudb.

 1. korak – Priprava digitalne strategije podjetja

Pri pripravi digitalne strategije bodo sodelovali strokovnjaki s področja omrežne varnosti, strokovnjaki za IT in strokovnjaki na področju marketinga ter kadrov.

Področja digitalne strategije:

 • izkušnja kupca (Customer eXperience),
 • podatkovna strategija,
 • procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
 • digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
 • strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • strategija razvoja digitalne kulture,
 • kibernetska varnost,
 • Industrija 4.0.

Priloga 1: Ocena digitalizacije vaše konkurence

Priloga 2: Akcijski načrt digitalizacije s terminskim načrtom

Naše storitve:

 • posnetek stanja digitalizacije v podjetju z oceno zrelosti,
 • priprava načrta razvoja vpeljave novih digitalnih rešitev, orodij,
 • izdelava digitalne strategije za obdobje 2–4 let,
 • analiza konkurence na področju digitalizacije,
 • akcijski načrt digitalizacije s terminskim načrtom in oceno stroška.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.

1 thought on “Digitalna transformacija podjetja”

 1. Pingback: Kako pridobiti nepovratna sredstva: razpisi in možnosti financiranja – Riso

Comments are closed.