Prehod digitalne zrelosti na višjo stopnjo 

Evropska komisija je v Digitalnem kompasu predstavila vizijo za digitalno preobrazbo Evrope do leta 2030.

Pri digitalni preobrazbi podjetij si je zastavila cilj, da bo 75 % podjetij v EU do leta 2030 najemalo storitve računalništva v oblaku, uporabljalo tehnologije umetne inteligence in masovne podatke. Več kot 90 % malih in srednje velikih podjetij (MSP) pa naj bi doseglo vsaj osnovno stopnjo digitalne intenzivnosti.

Na kateri stopnji digitalne zrelosti je vaše podjetje?

Hitra statistika

Podjetje uporablja programsko rešitev ERP.

 • 36 % podjetij uporablja ERP (Enterprise Resource Planning) – celostno programsko rešitev, ki omogoča celovito vodenje podjetja (glede na velikost podjetij: 28 % majhnih, 65 % srednje velikih in 97 % velikih podjetij).
 • V vzhodni Sloveniji programsko rešitev ERP uporablja 33 %, v zahodni Sloveniji 38 % podjetij.
 • Skoraj polovica podjetij v vzhodni Sloveniji dosega le zelo nizek digitalni indeks.

Kaj je ERP?

ERP ni zgolj računovodski program, temveč je sistem za upravljanje procesov na nivoju celotnega podjetja, od nabave, prodaje, marketinga, logistike, proizvodnje do kakovosti in še številnih drugih.

Sodoben ERP je celovit, 100% prilagodljiv in povezljiv sistem digitalnih vsebin, s katerimi si pomagamo pri poslovanju. Tako postavljen sistem je osnova za digitalno preobrazbo.

Kaj je MES?

Manufacturing Execution System (MES) je temelj digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij, programska rešitev za upravljanje proizvodnje, informacijski proizvodni sistem. Uvajanje konceptov Industrije 4.0 je ključno za uspešnost in konkurenčnost vašega podjetja.

Kaj je WMS?

Skladiščni informacijski sistem (WMS) predstavlja popolno mobilno podporo skladiščnemu poslovanju podjetja. Gre za integrirano rešitev znotraj sistema ERP ali samostojno rešitev, ki se lahko prek API poveže z obstoječim sistemom ERP. Ta prinaša pregledno in hitrejše poslovanje ter dviguje ugled podjetja.

Kaj je CRM?

Customer Relationship Management (CRM) omogoča upravljanje odnosov s strankami (CRM). Je sistem ali programska oprema, ki pomaga slediti informacijam in interakcijam med vašim podjetjem ter strankami.

Kaj boste pridobili z dvigom digitalne zrelosti?

 • Izboljšanje odnosa s kupci,
 • izboljšanje konkurenčne prednosti,
 • izboljšanje preglednosti poslovanja,
 • nadzor nad informacijami,
 • hitrejše in učinkovitejše sprejemanje odločitev,
 • osnovo za uvedbo kontrolinga,
 • večjo EBITDA,
 • večjo dodano vrednost v podjetju,
 • dvig inovativnosti podjetja,
 • trajnostni in okoljsko prijazen način poslovanja.

Naše storitve:

 • izvedemo oceno digitalne zrelosti v vašem podjetju,
 • izrišemo osnovne poslovne procese za oceno zajema vhodnih in izhodnih podatkov ter arhiviranja,
 • pripravimo blueprint (načrt postopne digitalne preobrazbe),
 • pomagamo pripraviti projektno nalogo za izvedbo povpraševanja,
 • pomagamo pri zbiranju ponudb in izbiri ponudnika digitalnih rešitev,
 • prvih šest mesecev svetujemo pri uvedbi digitalnih rešitev v podjetju,
 • prijava na razpis za povračilo stroškov digitalne preobrazbe,
 • administrativno vodenje projekta digitalne preobrazbe za namen poročanja in izstavitev zahtevkov.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.