Družbena odgovornost

Načrt javno dobro za okolje

Ali se zavedate pomena notranjih in zunanjih deležnikov vašega podjetja? Imate izdelan sistematični letni načrt donacij in sponzorstev? So vaša vlaganja v okolje trajnostna? Seznanjate deležnike o zmanjšanju odtisa CO2 v vaši organizaciji? Seznanjate deležnike o novih zaposlitvah? Ste izračunali multiplikativne učinke delovanja vašega podjetja na regijo? Letni trajnostni načrt donacij in sponzorstva Z letnim […]

Načrt javno dobro za okolje Preberi več »

Situacijska analiza zaposlenih

Pravilne odločitve so odvisne od kakovostnih informacij ob pravem času. Povratne informacije, ki vam jih dajejo zaposleni, predstavljajo pomemben prispevek k uspešnemu poslovanju vsake organizacije. Situacijska analiza zajema: pregled organigrama in sistemizacije delovnih mest, razgovore z vodilnimi, ključnimi kadri, matriko odgovornosti zaposlenih, nagrajevanje in metodologijo, oceno, ali je oseba zaposlena na pravem delovnem mestu (sinergija,

Situacijska analiza zaposlenih Preberi več »

Program aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu

Postanite družbeno odgovoren delodajalec in vsako leto sprejmite načrt promocije zdravja v vašem podjetju. Direktor družbe v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011 in nadaljnji) in Smernicami za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu sprejema program aktivnosti promocije zdravja. Zakaj je to potrebno v podjetju? Manj bolniških,

Program aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu Preberi več »

Družinska ustava podjetja

Kaj je družinska ustava? Družinska ustava ni obvezna, je pa nujna za dobre odnose med družinskimi člani. Ureja odnose, rešuje konflikte, določa protokol prenosa lastništva podjetja, pogoje prevzema, vizijo, poslanstvo in cilje podjetja. Spori med družinskimi člani pogosto ogrožajo razpad celotnega družinskega podjetja, ki je nastajalo skozi generacije. V Sloveniji je veliko družinskih podjetij, ki

Družinska ustava podjetja Preberi več »

Družbeni, socialni kazalniki podjetja

Črka »S« za »Social« v ESRS pomeni družbeno odgovornost podjetij in vključuje vidike, kot so zdravje in varnost pri delu, raznolikost ali družbena zavezanost. Osnutki izpostavljenosti ESRS (Evropski standardi poročanja o trajnostnem razvoju) na zelo podrobni ravni opredeljujejo prihodnje zahteve glede poročanja CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Zahteve glede poročanja bodo postopoma uvedene za različne

Družbeni, socialni kazalniki podjetja Preberi več »

Trajnostni načrt družbeno odgovornega delodajalca

Uspešno pokrivanje tretjega stebra ESG pomeni, da se podjetje zaveda družbeno odgovornega ravnanja in ima za to predvidene ter jasno zapisane ukrepe izvajanja. »Trajnostni načrt bo zgrajen na analizi obstoječega stanja, izboru kazalnikov poročanja znotraj ESG – ESRS – družbeni steber in določitvi želenega ciljnega stanja. Koncipirani bodo ukrepi za izboljšanje stanja na tem področju,

Trajnostni načrt družbeno odgovornega delodajalca Preberi več »