Analiza OLCA na ravni celotne organizacije

 • Ali želite izračunati ogljični odtis na ravni organizacije?
 • Ali se pripravljate na dekarbonizacijo podjetja?
 • Ali bi želeli sistematično pristopiti k izboljšanju vplivov na okolje v vašem podjetju?
 • Ali potrebujete podatke za izpolnitev vprašalnika CDP Climate Change?
 • Ali se pripravljate na trajnostno poročanje ESG?

Če ste na katero od zgornjih točk odgovorili pritrdilno, vam priporočamo izdelavo OLCA na ravni organizacije.

Kaj je OLCA?

Analiza OLCA (Organizational Life Cycle Assessment – celostno vrednotenje okoljskih vplivov) na ravni organizacije v skladu z ISO 14040, ISO 14044, ISO 14072 in EN 15804

OLCA je metodologija, ki z vidika procesov identificira, kvantificira in ocenjuje okoljske vplive znotraj ter izven organizacije. Upošteva dobavitelje in druge partnerje v vrednostni verigi, povezane z zagotavljanjem portfelja izdelkov organizacije.

OLCA presega ocene posameznih izdelkov in prikazuje kvantificiran emisijski odtis podjetja na najvišji ravni ter vključuje akcijski okoljski načrt za dosego zastavljenih ciljev na ravni organizacije.

OLCA pomaga pri:

 • identifikaciji okoljskih vročih (kritičnih) točk,
 • sledenju okoljske uspešnosti skozi čas,
 • izboljšanju organizacijskega odločanja,
 • določanju ukrepov za zmanjšanje okoljskih vplivov,
 • izpolnjevanju regulativnih zahtev.

Definiranje trajnostnih ciljev s pomočjo OLCA

Na ravni organizacije boste s pomočjo OLCA lažje definirali: analitične, upravljavske in managerske ter družbene cilje.

Kako poteka postopek izvedbe OLCA v vašem podjetju?

1 korak OLCA:

Določijo se cilji in obseg

 • opredelitev želenih izračunanih ciljnih podatkov,
 • opredelitev sistemskih meja,
 • opredelitev podatkov, ki jih lahko verodostojno zajamemo,
 • opredelitev meril cut-off.

2 korak OLCA:

Popis in zajem podatkov

 • kategorizacija in grupiranje procesov,
 • modeliranje procesov v programu,
 • zbiranje podatkov.

3 korak OLCA:

Izračuni v skladu z metodologijo

 • izračun emisij CO2 za posamezen proces,
 • izračun emisij CO2 za posamezno sistemsko mejo,
 • izdelava O-LCA analize na ravni podjetja.

4 korak OLCA:

Primerjalna LCA

 • upoštevanje okoljskih ukrepov na ravni organizacije,
 • primerjalna analiza z lastnim ali konkurenčnim izdelkom,
 • primerjava emisij CO2 procesov brez in z ukrepi.

5 korak OLCA:

Rezultati in poročilo

 • priprava rezultatov in poročilo,
 • predstavitev naročniku.

Naše storitve:

 • izvedemo OLCA,
 • pomagamo definirati trajnostne ukrepe za izboljšanje okoljskega odtisa v podjetju,
 • pripravimo primerjalno OLCA, ki že upošteva trajnostne ukrepe.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.