Trajnostni javni sektor

Zdrava pitna voda, zdrav zrak, kakovostno bivanje, energetska neodvisnost, inovativni turistični produkti, zelene poslovne cone