Strategija trajnostnega razvoja občine

Osnovna izhodišča strategije so začrtati ukrepe za doseganje kakovostnega in prijaznega bivalnega okolja za vse generacije, skrb za čisto pitno vodo, energetska neodvisnost, dekarbonizacija občine, nevtralna mobilnost itd. Upoštevajo se smernice vseh treh stebrov: okoljski dejavniki, ekonomski dejavniki, socialni dejavniki.

Namen strategije je na podlagi širokega družbenega soglasja med občani, ključnimi lokalnimi deležniki in občinskimi organi zastaviti vizijo prihodnjega razvoja ter opredeliti skupne cilje in strateške projekte na vseh področjih občinskega ustroja do leta 2030.

Kaj sporoča strategija?

 • Lokalni skupnosti in zasebnemu sektorju sporoča razvojne načrte, ambicije občine in priložnosti za vlaganja,
 • vodstvu občine in izvajalcem javnih služb služi kot pomembno vodilo pri delovanju,
 • lokalnemu prebivalstvu daje motivacijo za prihodnost bivanja,
 • potencialnim vlagateljem sporoča, kakšna so možna vlaganja,
 • potencialne nove prebivalce pa vabi k priselitvi v njihovo občino.

Njena izhodišča in usmeritve bodo podlaga za prihodnje načrtovanje občinskega proračuna, prostorske politike in razvoja drugih delovnih področij v pristojnosti občine.

Primeri dejavnikov trajnostnega razvoja

icon_l

TRAJNOSTNA PREOBRAZBA IN ZELENI PREHOD

 • Dekarbonizacija občine
 • Zelene poslovne cone v občini
 • Nevtralna mobilnost
 • Krožni poslovni modeli
icon_l

V SOŽITJU Z NARAVO

 • Skrb za naravne vrednote
 • Nove zasaditve dreves
 • Hoteli za žuželke, čebelnjaki
 • Skrb za zdrava tla, biooglje
 • Zmanjšanje delcev PM10 in PM2,5
 • Odgovoren odnos do okolja in naravnih virov
icon_l

DINAMIČNA IN MEDGENERACIJSKO POVEZANA SKUPNOST

 • Perspektiven prostor za ustvarjanje
 • Medgeneracijsko središče
 • Coworking prostori, start-upi
 • Udejstvovanje in medgeneracijsko sodelovanje
icon_l

DEDIŠČINA, IDENTITETA, VREDNOTE

 • Skrb za kulturno in naravno dediščino
 • Izpostavitev preteklih in sedanjih osebnosti v občini
 • Vzpodbujanje mladih umetnikov, ustvarjalcev
icon_l

PAMETNA, VKLJUČUJOČA IN UČINKOVITA OBČINA

 • Premišljeno načrtovanje in izvajanje občinskih razvojnih politik
 • Energetske zadruge
 • Optika
 • ..

Naše storitve:

 • predlogi ukrepov trajnostnega zelenega prehoda občine,
 • izdelava strategije za zeleno poslovno cono (zeleno načrtovanje poslovne cone, upravljanje poslovne cone, trženje poslovne cone),
 • izdelava koncepta za dekarbonizacijo občine,
 • izdelava strategije trajnostnega razvoja občine,
 • svetovanje pri monitoringu in spremljanju mejnikov uresničevanja strategije.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.