RNP – Razvoj Novih Produktov

Za razvoj novega izdelka mora biti projektna pot jasna, dobro definirana. Ena od takih metod je Stage Gate, ki odpravlja kaos in zagotavlja jasno strukturo, ki si jo lahko ogledajo in ji sledijo vsi deležniki projekta.

Razvoj novih izdelkov je lahko za organizacijo tvegan podvig. Zainteresirane strani na vsaki stopnji projekta pregledajo in zagotovijo povratne informacije za morebitne potrebne prilagoditve, preden preidejo na naslednjo fazo, s čimer zmanjšajo tveganje za razvoj izdelka slabe kakovosti ali celo izpad proračuna.

Digitalizirani obrazci za razvoj novega izdelka:

 • odobritev razvojne naloge,
 • osnovni podatki za izdelavo novega produkta,
 • seznam predlaganih sprememb,
 • predaja novega izdelka v proizvodnjo.

Pri generiranju idej, načrtovanju novega produkta morajo sodelovati tri funkcije v podjetju:

 • raziskave in razvoj,
 • marketing,
 • proizvodnja.

Naše storitve:

 • svetujemo pri vzpostavitvi jasnih poti za razvoj novih produktov,
 • svetujemo pri generiranju idej,
 • svetujemo pri izbiri digitalnega orodja za RNP,
 • svetujemo pri tržnih raziskavah,
 • svetujemo pri pridobitvi subvencije za inovativni razvojni produkt.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.