Načrt trajnostnega turizma

Vsaka občina lahko ima svoj nosilni integralni turistični produkt (ITP), ki bo trajnosten in pritegnil obiskovalce iz Slovenije ter tujine. Trajnostni turizem občine vključuje vse tri stebre: okoljskega, ekonomskega in družbenega.

Okoljski vidik:

 • vključevanje lepe narave in čistega urejenega okolja v ITP,
 • spoznavanje naravne in kulturne dediščine,
 • ureditev trajnostnih protokolov (tam, kjer sta zaščiteni naravna in kulturna dediščina),
 • nevtralna mobilnost in spoznavanje zanimivosti kraja z e-kolesom ali e-avtomobilom,
 • postavitev hotelov za žuželke na več lokacijah,
 • vključitev OVE v namestitvene in gostinske obrate (energetske zadruge ali samostojno),
 • pridobitev zelenih okoljskih znakov za namestitve, gostinske obrate, občino,
 • zagotovitev okoljske deklaracije izdelkov EPD (zeleni izdelki v občini).

Ekonomski vidik:

 • razvoj nosilnega ITP, ki bo predstavljal edinstveno 5-zvezdnično doživetje,
 • konfiguriranje cenovnih turističnih programov »paketov« za različne skupine obiskovalcev,
 • vzpostavitev sodelovanja z regijskimi incoming agencijami,
 • povečanje števila nočitev v občini,
 • povečanje števila obiskovalcev v občini (vinotoči, gostišča, namestitveni obrati, galerije itn.),
 • podaljšanje dobe bivanja obiskovalcev v občini,
 • trajnostna vlaganja v turistično infrastrukturo (zasebni in javni investitorji),
 • pritegnitev lokalnega in drugega kapitala k investicijam v občini,
 • razvoj digitalnega orodja, digitalnih poslovnih modelov in produktov.

Socialni, družbeni vidik:

 • usposobitev lokalnih vodnikov,
 • povezovanje lokalnih ponudnikov,
 • motivacija ponudnikov za dvig kakovosti storitev,
 • krepitev prijaznosti lokalnega prebivalstva do obiskovalcev,
 • vključevanje lokalnih tradicij, zgodb v ITP,
 • vzpostavitev mreže sodelovanja (društva, občina, TIC, regijska incoming agencija, LAS, turistična gospodarstva) z namenom dviga kakovosti storitve na višji nivo.

Trajnostni turizem pomeni zavedanje, da lokalna skupnost v razvoj turizma vključi vse akterje ter s kakovostnim trajnostim načrtom poskrbi za ukrepe, ki bodo poskrbeli za konkretne, predvsem ekonomske rezultate.

Trendi v turizmu nakazujejo, da želijo obiskovalci potovati manj in na potovanju doživeti čim več. Ljudje bodo vedno bolj hrepeneli po detoksu (tudi digitalnem).

Zmagovalne lokalne skupnosti bodo tiste, ki:

 • se bodo znale povezati s sosednjimi lokalnimi skupnostmi in z destinacijo,
 • bodo v ospredje postavile naravo in okolje,
 • bodo znale zagotoviti edinstveno doživetje občine,
 • bodo poskrbele za zadovoljstvo lokalnih turističnih ponudnikov in prebivalcev.

Prihodnost je v omogočanju blaginje lokalnemu turističnemu gospodarstvu in investicijah v turistično infrastrukturo, ki zadovoljuje potrebe domačinov. Prihodnost je odgovoren trajnostni turizem, ki vedno poskrbi za bodoče generacije.

Naše storitve:

 • svetovanje pri izgradnji edinstvenega turističnega produkta (USP),
 • svetovanje pri razvoju tržno-komunikacijskih orodij,
 • svetovanje pri promociji in prodaji ITP,
 • izdelava trajnostne turistične strategije občine,
 • svetovanje pri izbiri primernih programov za zagotovitev subvencij,
 • prijava na turistične in čezmejne razpise za subvencioniranje turistične infrastrukture ter programov,
 • izdelava analiz LCA za izdajo okoljskih deklaracij za produkte EPD (zeleni produkti).

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.