ESG trajnostno poročilo

Nova pravila EU o poročanju podjetij o trajnostno-okoljskih, socialnih in upravljavskih zadevah bodo veljala med letoma 2024 in 2028.

V skladu z nedavno sprejeto Direktivo o poročanju podjetij o trajnostnosti oziroma CSRD bo moralo o trajnostnosti v prihodnje poročati več podjetij, kriteriji poročanja pa bodo podrobnejši. Uvedba novih pravil bo potekala v treh časovnih korakih.

Uporaba CSRD bo potekala v treh fazah, in sicer:

 • 2024 za podjetja, za katera že velja Direktiva o nefinančnem poročanju (poročanje v letu 2025 za poslovno leto 2024),
 • 2025 za velika podjetja, za katera trenutno ne velja Direktiva o nefinančnem poročanju (poročanje v letu 2026 za poslovno leto 2025),
 • 2026 za majhna in srednje velika podjetja, ki kotirajo na borzi, male in nekompleksne banke oziroma kreditne institucije ter lastne zavarovalnice (poročanje v letu 2027 za poslovno leto 2026).

Izziv je pravočasnost:

 • da se podjetje pripravi na samo poročanje in pred trajnostnim poročanjem pripravi trajnostni razvojni načrt z ukrepi, ki jih bo izvedlo v naslednjih dveh letih,
 • da podjetje digitalizira zajemanje podatkov, ki bodo predvideni v trajnostnem razvojnem načrtu ESG.

Glavni izziv, ki ga za podjetja prinaša CSRD, je torej pravočasna priprava na specifična in zahtevna razkritja. V ta namen se podjetjem priporoča, da čim prej začnejo z naslednjimi dejavnostmi:

 • ugotovijo, ali je podjetje vključeno v področje oziroma obseg CSRD in do kdaj,
 • se osredotočijo na pripravo trajnostnega razvojnega načrta ESG,
 • izvedejo popolno diagnozo novih kvalitativnih in kvantitativnih informacij, ki jih morajo pripraviti in razkriti,
 • spremljajo razvoj standardov trajnostnega poročanja EFRAG, predvsem standardov za posamezne sektorje.

Po 19.b členu predloga Direktive CSRD bodo podjetja poročala v skladu s standardi poročanja, t. i. evropskimi standardi trajnostnega poročanja (ESRS), ki jih je pripravila Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje (EFRAG).

Standardi trajnostnega poročanja so osredotočeni na tri področja: okolje (E – Environment), družba (S – Social) in upravljanje (G – Governance) ter podpodročja za posamezna področja:

 • okolje (E): ESRS E1 – Klimatske spremembe, ESRS E2 – Onesnaženost, ESRS E3 – Vodni in morski viri, ESRS E4 – Biotska raznovrstnost in ekosistemi, ESRS E5 – Uporaba virov in krožno gospodarstvo,
 • družba (S): ESRS S1 – Lastna delovna sila, ESRS E2 – Delavci v vrednostni verigi, ESRS E3 – Ranljive skupine in ESRS S4 – Potrošniki in končni uporabniki,
 • upravljanje (G): ESRS G1 – Upravljanje, obvladovanje tveganj in notranji nadzor, ESRS G2 – Poslovno ravnanje.

Programska oprema ESG

Za hitrejšo in enostavnejšo pripravo trajnostnih poročil ESG je smiselno uporabiti ustrezno programsko opremo, ki vam olajša vnašanje podatkov v same preglednice. Podatki se lahko v bazo avtomatsko prenašajo tudi s pomočjo vmesnikov API.

Izberite ustrezno programsko opremo za vas in poenostavite zbiranje podatkov za trajnostno poročilo ESG.

Naše storitve:

 • pripravimo posnetek trenutnega stanja,
 • izberemo matriko kazalnikov ESRS, ki bodo vključeni v končno poročilo,
 • pripravimo ustrezne preglednice za redno letno poročanje,
 • izdelamo trajnostno poročilo ESG,
 • letna trajnostna poročila ESG revidiramo z osveženimi podatki,
 • svetujemo pri izbiri ustrezne programske opreme.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.