Sredstva EU za razvoj novih produktov

Osnovno vprašanje za Vas je na kateri stopnji tehnične zrelosti je vaš inovativni produkt, za katerega bi želeli pridobiti subvencijo za nadaljnji razvoj. Nadaljnje vprašanje je ali razvijate produkt samostojno ali v konzorciju s partnerji (domačimi, tujimi) ter ali ima Vaš produkt prebojni potencial.

Stopnje pripravljenosti tehnologije oziroma Technology Readiness Levels (TRL):

RAZPISI SLO

Ministrstva v Sloveniji za razvoj novih produktov razpisujejo različne razpise, ki pokrivajo stroške dela, stroške zunanjih storitev in pavšalne stroške ter investicije. Za podjetja spremljamo najave in objave javnih razpisov. Vsebinsko in izvedbeno se lahko pojavijo različni pogoji prijave in višine sofinanciranja ter upravičenih stroškov (proizvodna podjetja, storitveno podjetje – turizem, razvoj obmejnih območij, lesna industrija itn.).

EIC PATHFINDER

Program omogoča prijavo konzorcija z minimalno tremi partnerji (pravna oseba), ustanovljenimi v najmanj treh različnih upravičenih držav. Nepovratna sredstva do 3 milijonov EUR (odprti poziv) oziroma 4 milijonov EUR (izzivi). Razvoj vašega izdelka se subvencionira do stopnje 1–4 na lestvici TRL.

Višina razpisanih sredstev znaša 343 milijonov EUR. Stopnja subvencije je do 100 %.

EIC TRANSITION

Program omogoča prijavo posameznega vlagatelja (MSP-ji, spin-offi, start-upi, raziskovalne organizacije, univerze) ali majhnega konzorcija (dva partnerja) ali konzorcija treh do petih različnih samostojnih pravnih oseb, ustanovljenih v najmanj treh različnih upravičenih državah članicah.

Nepovratna sredstva do 2,5 milijonov EUR. Razvoj vašega izdelka se subvencionira do stopnje 4–5 na lestvici TRL. Delovanje vašega izdelka morate potrditi in prikazati v prilagojenem, relevantnem okolju.

Višina razpisanih sredstev za leto 2023 znaša 128,36 milijonov EUR. Stopnja subvencije je do 100 %.

EIC ACCELERATOR

Program omogoča prijavo posameznim novoustanovljenim podjetjem in MSP-jem (vključno s spin-outi), posameznim podjetjem, ki nameravajo ustanoviti start-up/MSP, in v izjemnih primerih MSP-jem, ki imajo manj kot 499 zaposlenih. Za razvoj novega produkta, ki mora biti ob prijavi na TRL 5/6 in po končanem razvoju na TRL 8, so na voljo nepovratna sredstva do 2,5 milijona EUR.

Višina razpisanih sredstev za leto 2023 znaša 1.135,24 milijonov EUR. Stopnja subvencije je do 70 %.

Program EIC Accelerator omogoča tudi pridobitev od 0,5 do 15 milijonov EUR kapitalske naložbe za proizvodnjo novega produkta in vstop na trg (naložbe v tehnološko opremo in objekte).

Naše storitve:

  • analiza razvojnega projekta (stopnja TRL, ustreznost za prijavo na razpis),
  • svetujemo pri izbiri primernega razpisa,
  • priprava vloge in prijava na ustrezen razpis,
  • administrativno in finančno vodenje projekta.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.