Kaj je ESG trajnostno poročilo?

ESG trajnostno poročilo je dokument, ki ga podjetja uporabljajo za komuniciranje svojega vpliva na okolje (Environmental), družbo (Social) in upravljanje (Governance) skladno z evropskimi standardi trajnostnega poročanja (ESRS).

ESG trajnostno poročilo je dokument, ki ga podjetja uporabljajo za komuniciranje svojega vpliva na okolje.
ESG trajnostno poročilo je dokument, ki ga podjetja uporabljajo za komuniciranje svojega vpliva na okolje.

Okoljski vidiki vključujejo upravljanje z viri, emisije toplogrednih plinov, upravljanje odpadkov in varovanje biotske raznovrstnosti. Družbeni vidiki se osredotočajo na odnose s skupnostmi, zaposlovanje, zdravje in varnost ter človekove pravice. Upravljavski vidiki pa vključujejo korporativno upravljanje, etiko, transparentnost in skladnost z zakonodajo.

Sestava ESG trajnostnega poročila

Poslovno poročilo in izjava o trajnosti, pripravljeni v skladu z zahtevami direktive o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD) in Evropskih standardih za trajnostno poročanje (ESRS), zajemata naslednje elemente (struktura je določena):

  • Poslovno poročilo, vsebuje analizo razvoja in uspešnosti poslovanja podjetja, njegovega trenutnega položaja in napovedi za prihodnji razvoj. Prav tako mora poročilo obravnavati glavna tveganja in priložnosti ter vključevati izjavo o korporativnem upravljanju.
  • Izjavo o trajnosti, ki so razdeljene na več segmentov. Segment splošnih informacij, ki ga pokriva ESRS 2, daje pregled nad temeljnimi podatkovnimi točkami, ki so relevantne za vsa podjetja. Okoljske informacije, ki jih zajema ESRS E, vključujejo podatke o vplivu podjetja na okolje, ESRS S osvetljuje vpliv podjetja na družbo. Upravljalske informacije, ki jih predpisuje ESRS G, pa se nanašajo na korporativno upravljanje. Za vsa ta področja je treba vplive, tveganja in priložnosti, pomembne podatkovne točke in morebitne dodatne informacije, ki so potrebne za razumevanje.
  • Posebna razkritja, ki so v skladu z 8 členom Uredbe o taksonomiji EU (EU 2020/852).

Celotno poročilo je potrebno pripraviti v strojno berljivem formatu, ki ustreza ESRS XBRL taksonomiji. Pregledati ga mora revizor in podati omejeno zagotovilo. Poročilo o trajnosti mora biti integrirano, objavljeno skupaj in povezljivo s finančnimi informacijami.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.