Perspektivna in izvrstna raven digitalne zrelosti

Po uvedbi in uporabi sistemov ERP, MES, WMS, CRM se pričneta integracija med sistemi in nadgradnja digitalizacije z naprednimi tehnologijami.

Pri tem se je potrebno osredotočiti na napredne tehnologije, kot so, npr.:

 • robotika in avtomatizacija procesov,
 • internet stvari,
 • umetna inteligenca,
 • kibernetska varnost,
 • tehnologije veriženja blokov (blockchain),
 • tehnologije distribuiranih zapisov.

Cilj naslednje stopnje digitalizacije

 • Avtomatizirano zbiranje podatkov, kar omogoča minimiziranje napak v proizvodnji in prediktivno vzdrževanje strojev, ki odpravi zastoje zaradi nepredvidenih okvar. Podjetje dosega stopnjo PAMETNE TOVARNE. Na podlagi zbranih podatkov, z naprednimi algoritmi in strojnim učenjem optimizira notranje procese ter izvaja prediktivno analitiko za potrebe optimiziranja procesov.
 • Podjetje ima razvito varnostno kulturo in vrhunske tehnične rešitve. Zaupanje kupcev je na najvišji ravni v panogi (90+ percentilov).
 • Podjetje ima eno ali več lastnih spletnih platform. Prav tako ima razvit vsaj en digitalni produkt ali storitev.
 • Aktivna vsekanalna komunikacija (omni-kanalni model). Proaktivno naslavljanje kupčevih potreb in vplivanje na nakupne odločitve.
 • Podjetje omogoča digitalne metode učenja in usposabljanja za svoje zaposlene. Zaposleni so motivirani za razvoj lastnih digitalnih kompetenc. Podjetje ima digitalna delovna mesta, zaposluje digitalne kadre in ima svojega vodjo digitalizacije.
 • Podjetje uporablja programsko rešitev za zbiranje kazalnikov ESRS – kot pomoč pri pripravi poročil ESG in spremljanju zelenega prehoda.

Naše storitve:

 • pripravimo blueprint (načrt postopne digitalne preobrazbe) za nadgradnjo digitalizacije,
 • pomagamo pripraviti projektno nalogo za izvedbo povpraševanja,
 • pomagamo pri zbiranju ponudb in izbiri ponudnika digitalnih rešitev,
 • prijava na razpis za povračilo stroškov digitalne preobrazbe,
 • administrativno vodenje projekta digitalne preobrazbe za namen poročanja in izstavitev zahtevkov.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.