Program aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu

Postanite družbeno odgovoren delodajalec in vsako leto sprejmite načrt promocije zdravja v vašem podjetju. Direktor družbe v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011 in nadaljnji) in Smernicami za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu sprejema program aktivnosti promocije zdravja.

Zakaj je to potrebno v podjetju?

 • Manj bolniških,
 • večja produktivnost,
 • večje zadovoljstvo zaposlenih, motivacija za delo,
 • dobra podoba organizacije,
 • prednost pri iskanju novih zaposlenih,
 • del trajnostnega načrta podjetja – poročilo ESG in kazalniki ESRS.

Predvideni so naslednji ukrepi:

ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA VZPOSTAVITEV POZITIVNEGA DELOVNEGA OKOLJA

 • Spodbujanje razvoja zaposlenih glede na prepoznane potenciale
 • Vzpostavitev jasnega komunikacijskega pretoka informacij
 • Motiviranje zaposlenih

AKTIVNOSTI PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA STRESA

 • Organizacija lastnega dela
 • Dvig kompetentnosti posameznikov

AKTIVNOSTI PREPREČEVANJA NADLEGOVANJA IN TRPINČENJA (MOBINGA) V DRUŽBI

 • Spodbujanje pozitivne organizacijske klime in dobrih medsebojnih odnosov
 • Pravočasno prepoznavanje in sprotno reševanje konfliktov

AKTIVNOSTI ZA OMEJITEV UPORABE/ZLORABE PSIHOAKTIVNIH SUBSTANC IN KAJENJA

 • Ozaveščanje o stranskih učinkih zlorabe psihoaktivnih substanc, alkohola in kajenja

AKTIVNOSTI ZA ERGONOMSKO OBLIKOVANA DELOVNA MESTA

 • Upoštevanje ocene tveganja

AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

 • Zdrava prehrana in pitje tekočin
 • Spodbujanje telesnih dejavnosti

AKTIVNOSTI ZA SPODBUJANJE POZITIVNIH DRUŽBENO-SOCIALNIH STIKOV

 • Medsebojna druženja

Naše storitve:

 • priprava letnega programa aktivnosti promocije zdravja,
 • sestava strokovne skupine za izvedbo programa,
 • pregled možnih subvencij za realizacijo programa,
 • prijava na razpis in priprava zahtevkov ter poročil.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.