Situacijska analiza zaposlenih

Pravilne odločitve so odvisne od kakovostnih informacij ob pravem času. Povratne informacije, ki vam jih dajejo zaposleni, predstavljajo pomemben prispevek k uspešnemu poslovanju vsake organizacije.

Situacijska analiza zajema:

 • pregled organigrama in sistemizacije delovnih mest,
 • razgovore z vodilnimi, ključnimi kadri,
 • matriko odgovornosti zaposlenih,
 • nagrajevanje in metodologijo,
 • oceno, ali je oseba zaposlena na pravem delovnem mestu (sinergija, motivacija),
 • oceno, ali v vašem podjetju poteka prenos kompetenc na mlade.

Ali so vaši zaposleni zadovoljni?

Zaposleni, ki so v vašem podjetju zadovoljni, prispevajo boljšo energijo v delovno okolje, imajo višjo produktivnost, delajo manj napak, so bolj kreativni in inovativni, imajo manj bolniških in drugih izostankov na delovnem mestu. Nezadovoljstvo pa lahko na drugi strani povzroči veliko škode, če se zaposlenim ne posveti dovolj pozornosti in se jim ne prisluhne.

Kako pristopiti?

Potrebno je nenehno ugotavljanje zadovoljstva. Ob zaznavanju kritičnih dejavnikov je treba takoj ukrepati. Pomemben vidik pri tem je izvajanje anket v podjetju. Rezultati analize so zelo koristni za vodstvo izbrane organizacije, saj kažejo, pri katerih dejavnikih zadovoljstva bi bilo treba za izboljšanje stanja v praksi narediti še korak naprej. Prav tako je pomembno z zaposlenimi vsaj enkrat letno opraviti individualne razgovore, ki jih lahko izvede vodstvo ali vodja kadrovske službe.

Informacije zaposlenih

Zaposleni imajo veliko informacij, ki pa jih je potrebno znati tudi pravilno zajeti. Pomembne so vse informacije: iz prodaje, poprodaje, proizvodnje, načrtovanja, nabave, marketinga, financ itd. Pretok informacij med vodilnimi osebami v podjetju pa za vodstvo predstavlja celovit postopek pri odločanju. Kako motivirati zaposlene, da dajejo verodostojne informacije, kako jih zajeti, obdelati?

Je vaša ekipa vodilnih oseb vrhunska ali samo povprečna?

Za dobre rezultate je potrebno imeti vrhunsko ekipo. Tudi če je v tem trenutku povprečna, jo lahko z usposabljanjem, usmerjanjem, motiviranjem spremenite v zmagovalno peterko na parketu. Pomembno je tudi ujemanje vaše ekipe. Eni prisegajo na to, da imajo v ekipi samo astrološka znamenja, ki se med seboj ujemajo, drugi iščejo ujemanje po energijah, tretji pa vse prepustijo samo naključju. Kdo od njih je zmagovalec? Dosedanje raziskave so pokazale pomembno povezavo med ujemanjem posameznika-organizacije in fluktuacijo kadra. Če se zaposleni ne poistovetijo s podjetjem, tako na fizični, čustveni kot energijski ravni, prihaja v tem podjetju do večjih fluktuacij kadra, kar prinaša višje stroške. Fluktuacijo definiramo kot vsakršno odhajanje delavcev iz podjetja iz različnih razlogov.

Naše storitve:

 • posnetek stanja o zadovoljstvu zaposlenih,
 • izvedba anket o zadovoljstvu zaposlenih v podjetjih,
 • izvedba situacijske analize v podjetju o zaposlenih,
 • analiza energijskega ujemanja zaposlenih,
 • matrika odgovornosti zaposlenih,
 • predlog nagrajevanja in metodologije,
 • priporočila in ukrepi za izboljšanje stanja.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.