ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem

Povpraševanje po ekološko odgovornih izdelkih in storitvah je vedno večje, prav tako njihova ponudba. Od podjetij se pričakuje, da so produkti skladni z okoljskimi standardi in da svojo odgovornost do okolja dokazujejo pri vsakodnevnem poslovanju, za kar potrebujejo tudi dokazilo. ISO 14001 zajema izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja.

ISO 14001 ima poudarek na upoštevanju življenjskega cikla izdelkov (LCA).

Koraki pridobitve certifikata ISO 14001:

 1. prijava na razpis za subvencioniranje stroškov (do 60 %),
 2. posnetek okoljskega stanja v primerjavi z zahtevami standarda,
 3. priprava na certificiranje,
 4. certifikacijska presoja:
  1. leto: Začetna presoja, certifikacijska presoja,
  2. leto: Kontrolna presoja 1,
  3. leto: Kontrolna presoja 2.

Koristi in prednosti za vašo organizacijo:

 • lažji prehod v zeleno gospodarstvo,
 • pridobitev novih kupcev,
 • večje zaupanje kupcev, bank, lokalne skupnosti,
 • identificiranje in odprava vročih »problematičnih« okoljskih točk v podjetju,
 • optimizacija poslovanja in izboljšan nadzor nad stroški (energija, material, logistika).

Naše storitve:

 • prijavi na razpis za subvencioniranje stroškov (do 60 %),
 • pripravi posnetka okoljskega stanja v skladu z zahtevami standarda,
 • pripravi na certificiranje,
 • pri izvedbi 4. točke sodelujemo s strokovnimi družbami za certificiranje.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.