Če želiš biti dober v nečem, moraš najprej imeti jasno postavljene cilje in biti pripravljen za njih nekaj narediti

Naša zgodba

Dober svetovalec lahko postaneš le z leti pridnega dela, neprestanim učenjem in odprtostjo za novosti.

2004

Kako se je vse skupaj začelo …

Prvi koraki svetovanja

Zgodba o prvih korakih svetovanja se je pričela v letu 2004, ko smo kot mladi in zagnani podjetniki pričeli s pridobivanjem znanja pri pripravi enostavnih poslovnih načrtov ter svetovanj brezposelnim osebam, ki so želele začeti lastno podjetniško pot.

2006

Mednarodna obarvanost

Mednarodne povezave

Leta 2006 smo skupaj z avstrijskimi partnerji, ki so želeli svoje znanje prenesti v Slovenijo, stopili na skupno poslovno pot.

2008

Širjenje mreže

Napredni projekti in javni razpisi

Od enostavnih svetovanj smo prešli na pripravo zahtevnejših poslovnih načrtov, prijavo podjetij na različne javne razpise, pripravo investicijske dokumentacije za različne institucije, pripravo različnih strategij itd. Skozi najrazličnejše projekte, ki smo jih lahko smiselno povezovali, smo poskušali pridobiti širok nabor znanj.

2012

Dva stebra trajnosti

Varstvo okolja in energije

Dokaj hitro so naša svetovanja – zraven svetovanj na finančnem področju – zajemala svetovanja na področju varstva okolja in energije. Vsak projekt, na katerem smo podjetjem oziroma kakšni drugi instituciji svetovali, je bil usmerjen v doseganje ciljev na danes poznanih dveh stebrih trajnostnega razvoja (gospodarski, okoljski).

2018

Tretji steber trajnosti

Trajnostni razvoj

Z zavedanjem, da bomo lahko dobri svetovalci samo z nenehnim izobraževanjem, smo veliko prostega časa oziroma bolje rečeno skoraj ves prosti čas namenili raziskovalni ter znanstveni dejavnosti na področju trajnostnega razvoja. Z znanstvenim raziskovanjem smo ugotovili, da je največji manko oziroma slabo delovanje podjetij v Sloveniji na področju družbenega stebra trajnostnega razvoja. Z izobraževanjem in svetovanjem na tem področju lahko zaključimo krog svetovanja za trajnostni razvoj podjetij oziroma institucij.

2024

Zeleni prehod

Strokovnost in podpora pri trajnostnem poročanju

S vpisom v evidenco SPIRIT smo priznani strokovnjaki za analize življenjskega cikla izdelkov, storitev in organizacij po protokolu GHG. Kot kvalificirani vodilni presojevalci izvajamo notranje in zunanje presoje za doseganje in vzdrževanje standarda ISO 14001 ter nudimo podporo pri pripravah na okoljske presoje. Pomagamo podjetjem pri usklajevanju z direktivo o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD) in pripravi trajnostnih poročil po evropskih standardih za trajnostno poročanje (ESRS).

Naše vrednote

V RISO smo zavezani k iskanju novih in boljših načinov za spodbujanje trajnosti

Inovacije

Nenehno iščemo nove in boljše načine za spodbujanje trajnosti, ki so strankam v pomoč pri doseganju ciljev.

Poštenost

V vseh odnosih s svojimi strankami smo pošteni, transparentni, dosledni in odgovorni.

Sodelovanje

S strankami tesno sodelujemo pri oblikovanju rešitev, ki so prilagojene njihovim specifičnim potrebam.

Vključevanje

Spodbujamo enakost in raznolikost v vseh vidikih poslovanja ter cenimo prispevke vseh deležnikov.

Odzivnost

Odzivni smo na potrebe strank in imamo sposobnost hitrega prilagajanja spreminjajočim se okoliščinam projekta.

Nenehno izboljševanje

Smo v stalnem lovu za novimi načini za izboljšanje poslovanja, storitev in vplivov na trajnostni razvoj.

Kako lahko pomagamo

Zdaj lahko z veseljem ugotovimo, da našim podjetjem in ostalim institucijam s pomočjo znanja, ki smo ga pridobili skozi prakso, raziskave in znanost, pomagamo in svetujemo v smeri trajnostnega razvoja s pokrivanjem vseh treh stebrov.

Pomembno je, da znamo s svojim znanjem oblikovati sebe in okolje, ki nas obkroža. Da znamo znanje deliti za boljši jutri naših otrok.

Uspešne zgodbe

Verjamemo, da ni dovolj le govoriti in svetovati. Pomembno je biti vzor. Naša pomembnejša dejanja na področju trajnostnega razvoja

Family Fun Pohorje apartmaji

Prenova zapuščenih prostorov v družinske apartmaje Family Fun, združevanje družbenih vrednot in osebnih izkušenj za trajnostno gostoljubje.

Doktorska disertacija direktorice dr. Sabine Žampa

Doktorska disertacija direktorice dr. Sabine Žampa, za katero je prejela nagrado Univerze na Primorskem (za najboljšo doktorsko disertacijo v letu).

Trajnostna ekonomija

Ustvarjanje in ohranjanje močnega ter stabilnega gospodarstva, ki podpira blaginjo posameznikov, skupnosti in podjetij: ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje poštene trgovine in odgovornih praks.

Družbena odgovornost

Ustvarjanje in ohranjanje pravične ter enakopravne družbe, ki spodbuja blaginjo vseh ljudi sedaj in v prihodnosti: reševanje vprašanj, revščine, neenakosti in spodbujanje kohezije.

Zeleni prehod

Ohranjanje naravnega okolja in njegovih virov za prihodnje generacije z zmanjševanjem onesnaževanja ter proizvodnje odpadkov, ohranjanjem naravnih virov in varovanjem biotske raznovrstnosti.

Področja delovanja

Zagotavljamo tudi storitve poročanja, certificiranja in usposabljanja, ki organizacijam pomagajo pri obveščanju o njihovih prizadevanjih na področju trajnosti.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.

Na ta način celotno zgodbo zaokrožimo skozi vrsto izzivov in pripravimo rešitve, ki nas skupaj popeljejo v boljši jutri.

FAMILY FUN – naša trajnostna zgodba

S trajnostnim razvojem in raziskavami na tem področju sem se začela ukvarjati leta 2012 (priprava magisterija in nadaljevanje z doktoratom). Moje osnovno delo je svetovanje podjetjem, katerim svetujem na področju vseh treh stebrov trajnostnega razvoja. Verjamem, da je potrebno biti tudi vzor in da ne zadostuje zgolj govoriti ter svetovati.

Leta 2015 se je ponudila priložnost za nakup prostorov, v katerih se nahajajo apartmaji Family Fun. Ti so bili 20 let prazni (in to v centru naše lepe vasi oz. mesta). Ob nakupu so bili v izredno slabem stanju, brez vodovoda in kanalizacije. Zato so med prenovo ostale samo štiri zunanje stene, vse ostalo je bilo potrebno obnoviti. Verjamem, da je objekte potrebno renovirati in jim dati novo vsebino. Ne moremo ves čas graditi nekaj novega in s tem porabljati naravnih virov, ki jih ni v neomejenih količinah.

Veliko časa je bilo namenjenega razmišljanju, s kakšno vsebino napolniti te prostore. Družbeno odgovornost zame predstavljata znanje in prosti čas, ki ga lahko oz. moramo deliti z okolico, v kateri živimo. Na ta način pomagamo pri razvoju kraja, v katerem živimo. Z družino nam v našem kraju in okolici nikoli ni bilo dolgčas. Na našem seznamu so vedno bile številne skupne aktivnosti, ki so nam omogočale raziskovanje in preživljanje lepih trenutkov v prekrasni naravi. Na ta način se je rodila ideja, da bi prostore namenili družinam, ki si želijo preživeti aktiven oddih. Tako so nastali prvi apartmaji v Rušah. Že ime apartmajev vam pove, da so družine naša ciljna skupina gostov. Veliko smo potovali in največkrat prebivali v apartmajih, saj se nam je to zdelo za našo družino najboljše, ker nas je najbolj povezalo. V apartmaje smo želeli vnesti vse tisto, kar nas je med našimi potovanji pozitivno presenetilo in prepričalo. Na drugi strani pa smo poskušali vnesti tisto, za kar smo mislili, da bi lahko koristilo družinam, ki bodo dopust preživljale v naših apartmajih.

To je naša zgodba o družbeni odgovornosti trajnostnega razvoja.

Upamo, da vam bo v naših apartmajih lepo in da bo vse naše delo poplačano z vašim nasmehom, ko boste naše apartmaje zapuščali z mislimi, kako lep dopust ste preživeli v našem kraju.

Doktorska disertacija direktorice dr. Sabine Žampa

Dr. Sabina Žampa je za svojo doktorsko disertacijo prejela prestižno nagrado Univerze na Primorskem, saj je bila izbrana za najboljše doktorsko delo tistega leta. Disertacija z naslovom »Subvencije in uspešnost pri trajnostnem razvoju podjetij« odraža izjemen teoretično-konceptualni pristop, empirično-analitično izvirnost in praktično uporabnost na obravnavanem področju.

Njeno delo zasluži to nagrado zaradi izjemne kakovosti in izvirnosti, saj se osredotoča na analizo pomena in vpliva subvencij na finančno uspešnost ter trajnostni razvoj podjetij v Sloveniji. Poseben poudarek je namenjen subvencijam za raziskave, razvoj, inovacije in trajnostni razvoj podjetij. Na podlagi rezultatov empirične analize je oblikovan model strukturnih enačb, ki prikazuje možnosti za doseganje večje učinkovitosti subvencij na področju RRI in trajnostnega razvoja.

Nagrado si disertacija zasluži zaradi (1) znanstveno-raziskovalne relevantnosti, razvitega teoretično-konceptualnega modela, empirično preizkušenega s statistično-ekonometrijskimi metodami in modeli strukturnih enačb; (2) bogate baze podatkov ter uporabe empirično-analitične izvirnosti, ki združuje tri vrste podatkov; (3) strokovne in praktične uporabnosti rezultatov.