Investicijska dokumentacija: DIIP, PIZ in IP

Glede na zahtevnost projekta in ocenjeno vrednost investicije je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ pripraviti vso potrebno investicijsko dokumentacijo.

Izhodišča

 • Za izdelavo DIIP-a načeloma ne potrebujemo projektne dokumentacije oziroma zadostuje že idejna zasnova – odvisno od faze projektnega cikla in vrednosti projekta.
 • Za izdelavo investicijskega programa pa potrebujemo najmanj idejni projekt po zakonu, ki ureja gradnjo objektov oziroma druge idejne rešitve, npr. tehnične, tehnološke ali druge podlage za pripravo investicijskega programa, ki morajo vsebovati vse potrebne prvine in ugotovitve za čim bolj realno oceno vrednosti ter izvedljivosti investicije.

Mejne vrednosti:

Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim in posebej prikazanim davkom na dodano vrednost, so:

 • za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta,
 • za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program,
 • za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program,
 • za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:
  • pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih,
  • pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (npr. visoke stroške vzdrževanja),
  • kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Naše storitve:

 • dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
 • predinvesticijska zasnova (PIZ),
 • investicijski program (INVP),
 • novelacija investicijskega programa.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.

1 thought on “Investicijska dokumentacija: DIIP, PIZ in IP”

 1. Pingback: Kako pridobiti nepovratna sredstva: razpisi in možnosti financiranja – Riso

Comments are closed.