• Vsi
  • CSRD

CSRD

ESG trajnostno poročilo je dokument, ki ga podjetja uporabljajo za komuniciranje svojega vpliva na okolje.

Kaj je ESG trajnostno poročilo?

ESG trajnostno poročilo je dokument, ki ga podjetja uporabljajo za komuniciranje svojega vpliva na okolje (Environmental), družbo (Social) in upravljanje (Governance) skladno z evropskimi standardi trajnostnega poročanja (ESRS). Okoljski vidiki vključujejo upravljanje z viri, emisije toplogrednih plinov, upravljanje odpadkov in varovanje biotske raznovrstnosti. Družbeni vidiki se osredotočajo na odnose s skupnostmi, zaposlovanje, zdravje in varnost […]

Kaj je ESG trajnostno poročilo? Preberi več »

Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) podjetjem omogočajo, da jasno in zanesljivo poročajo o svojem vplivu na okolje, družbo in upravljanje.

Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS)

V zadnjih letih se je poudarek na trajnostnem razvoju močno povečal, saj podjetja po vsem svetu iščejo načine, kako zmanjšati svoj vpliv na okolje in izboljšati družbeno odgovornost. Evropska unija je v tem kontekstu razvila Evropske standarde za trajnostno poročanje (ESRS). ESRS so bili uvedeni z namenom zagotoviti dosledno, primerljivo in zanesljivo poročanje o trajnostnih

Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) Preberi več »

Analiza vrzeli pomaga pri odkrivanju specifičnih področij, kjer so podatki lahko manjkajoči, nepopolni ali nepravilno validirani.

Analiza vrzeli in njena vloga v trajnostnem poročanju

Analiza vrzeli je pomembna, ker podjetjem omogoča, da sistematično ocenijo svoje trenutne trajnostne strategije in prakse, da bi odkrili pomanjkljivosti v skladnosti, učinkovitosti ali učinkovanju. Kaj je analiza vrzeli? Analiza vrzeli omogoča identifikacijo specifičnih področij, kjer so podatki lahko nepopolni, manjkajoči ali neustrezno preverjeni, kar lahko vpliva na kakovost in zanesljivost trajnostnih poročil.  Proces vključuje pregled

Analiza vrzeli in njena vloga v trajnostnem poročanju Preberi več »

Analiza dvojne pomembnosti - jedro direktive o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD)

Analiza dvojne pomembnosti – jedro direktive o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD)

Analiza dvojne pomembnosti je metodologija, ki organizacijam pomaga določiti, katere trajnostne teme so najbolj relevantne tako za njihov poslovni uspeh kot za njihov vpliv na okolje in družbo. Zajema vse lastne vplive in vplive v vrednostni verigi na ljudi ali okolje, ki so povezani z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi zadevami (ESG), ter pomembne trajnostne vplive,

Analiza dvojne pomembnosti – jedro direktive o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD) Preberi več »

CSRD uvaja enotne zahteve za trajnostno poročanje, zagotavlja primerljivo poročanje podjetij, v Evropski uniji, o trajnostnih vprašanjih

Uvod v direktivo o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD)

CSRD poročanje o trajnosti omogoča organizacijam, da transparentno komunicirajo svoje okoljske, socialne in upravljavske (ESG) dejavnosti ter vpliv na zainteresirane strani. Kaj je CSRD? CSRD je regulativni okvir, ki zahteva, da podjetja v EU poročajo o svojih trajnostnih aktivnostih. Nadomešča in razširja prejšnjo direktivo o nefinančnem poročanju (NFRD), ki je prav tako zahtevala, da podjetja

Uvod v direktivo o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD) Preberi več »