Trajnostna ekonomija

Kibernetska varnost in ISO 27001

Kibernetska varnost poslovnega okolja je vsaj tako pomembna kot fizično varovanje premoženja podjetja. Če podjetja nimajo avtomatiziranih postopkov posodabljanja, potem lahko s posodobitvami in nadgradnjami programske opreme, ki pogosto odpravljajo tudi varnostne pomanjkljivosti, zamujajo tudi po več mesecev. Posledično imajo v svojem IT-okolju luknje, ki jih spretni napadalci lahko izkoristijo, čeprav za težavo že dlje […]

Kibernetska varnost in ISO 27001 Preberi več »

Perspektivna in izvrstna raven digitalne zrelosti

Po uvedbi in uporabi sistemov ERP, MES, WMS, CRM se pričneta integracija med sistemi in nadgradnja digitalizacije z naprednimi tehnologijami. Pri tem se je potrebno osredotočiti na napredne tehnologije, kot so, npr.: robotika in avtomatizacija procesov, internet stvari, umetna inteligenca, kibernetska varnost, tehnologije veriženja blokov (blockchain), tehnologije distribuiranih zapisov. Cilj naslednje stopnje digitalizacije Avtomatizirano zbiranje

Perspektivna in izvrstna raven digitalne zrelosti Preberi več »

Digitalna transformacija podjetja

Digitalna transformacija podjetju omogoča večjo produktivnost, rast in konkurenčnost. Optimizirajo se delovni procesi, izboljša se pretok informacij, učinkoviteje se načrtuje, uvede se sistematičen pristop k razvoju novih produktov, omogočijo se novi načini promocije in prodaje, komuniciranja. Digitalna transformacija podjetja se prične z izdelavo digitalne strategije. Koraki izdelave digitalne strategije v podjetju Digitalna transformacija podjetja je

Digitalna transformacija podjetja Preberi več »

Sredstva EU za razvoj novih produktov

Osnovno vprašanje za Vas je na kateri stopnji tehnične zrelosti je vaš inovativni produkt, za katerega bi želeli pridobiti subvencijo za nadaljnji razvoj. Nadaljnje vprašanje je ali razvijate produkt samostojno ali v konzorciju s partnerji (domačimi, tujimi) ter ali ima Vaš produkt prebojni potencial. Stopnje pripravljenosti tehnologije oziroma Technology Readiness Levels (TRL): RAZPISI SLO Ministrstva

Sredstva EU za razvoj novih produktov Preberi več »

Kalkulacije, pokalkulacije, kontroling, ADT

Kalkulacija: Računski postopek, s katerim ugotovimo stroške (lastno ceno) posameznega izdelka ali storitve. Pri ugotavljanju lastne cene je največji problem, kako porazdeliti posredne stroške (stroške uprave, nabave, prodaje ipd.) na posamezen izdelek ali storitev. Stroške evidentiramo zato, da ugotovimo, koliko nas izdelek ali storitev stane. Na podlagi tega običajno določimo prodajno ceno. Naloga kalkulacij je

Kalkulacije, pokalkulacije, kontroling, ADT Preberi več »

Poslovni procesi v podjetju in njihova optimizacija

Poslovni proces je delovanje poslovnega sistema (uspešno/neuspešno delovanje podjetja). Lastniki in direktorji nenehno skrbijo za boljše poslovanje, iščejo ideje in rešitve, kako znižati stroške, kako povečati produktivnost. Poznamo štiri ključna področja za učinkovito vodenje procesov v podjetju, na katera moramo biti pozorni: finance, zaposleni, produkt in proces. Zaposleni Podjetje ima s kakovostnim kadrom, dobrim vodstvom,

Poslovni procesi v podjetju in njihova optimizacija Preberi več »

Evropska sredstva za zeleni prehod

Slovenija bo imela za investicije v bolj zeleno, digitalno, povezano, bolj socialno in pametnejšo državo na voljo približno 3,2 milijarde evrov. Kar 25 % teh sredstev bo namenjenih za zeleni prehod oziroma za naložbe v obnovljive vire energije, izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, za poplavno varnost ter odvajanje in čiščenje voda. Prednostna področja: pametnejša Slovenija (inovativno

Evropska sredstva za zeleni prehod Preberi več »

Trajnostno financiranje

Podjetja vlagajo v naložbe predvsem s ciljem ustvarjati večji EBITDA in dodano vrednost na zaposlenega. Pri trajnostnem financiranju pa se zraven ekonomskega cilja upoštevajo tudi dejavniki in cilji ESG. Kaj so trajnostne finance? Trajnostne finance upoštevajo okoljske, družbene in upravljavske dejavnike, sicer znane kot dejavniki ESG. Z uvedbo trajnostnih financ boste sledili okoljskim, socialnim in

Trajnostno financiranje Preberi več »