• Si želite kupcem dokazati, da imate trajnostne izdelke?
 • Ste z vidika trajnosti boljši od konkurence?
 • So vaši gradbeni izdelki del nizkoenergijskega ali pasivnega objekta?
 • Ali kupci za vaše izdelke zahtevajo okoljsko deklaracijo?

Okoljska deklaracija proizvoda (EPD – Environmental Product Declaration) je deklaracija o vplivih proizvoda na okolje in se uporablja za vse izdelke ter storitve.

Poročilo o okoljski izjavi o izdelku (EPD) pove zgodbo o življenjskem ciklu izdelka. EPD zagotavlja informacije o vplivu izdelka na okolje, kot so potencial za globalno segrevanje, ustvarjanje smoga, tanjšanje ozonskega plašča in onesnaževanje vode.

Koraki pridobitve okoljske deklaracije EPD

 1. korak – Izbira PCR (Product Category Rules): Pred razvojem EPD je treba izbrati ustrezen PCR. Uporabljeni PCR mora biti naveden v sistemu in veljaven v času uporabe. Če PCR za kategorijo izdelkov, ki nas zanima, ne obstaja, ga je mogoče razviti.
 2. korak – Izdelava analize LCA: Analiza LCA nam daje možnost primerjanja, kako različni izdelki in tehnološki postopki vplivajo na okolje, ter možnost ocenjevanja napredka. Zagotovi nam podatke za izračun ogljičnega odtisa in daje osnovo za izdajo okoljske deklaracije proizvoda EPD. Pri razvoju EPD se okoljska učinkovitost izdelka opiše z vidika življenjskega cikla, pri čemer je eden glavnih korakov izvedba ocene življenjskega cikla (LCA).
 3. korak – LCA ≥ EPD: Rezultati študije LCA in druge informacije se zberejo v obliki EPD. To lahko izvaja organizacija sama ali s pomočjo svetovalca. Mednarodni sistem EPD vključuje zahteve za obliko poročanja EPD glede vsebine, medtem ko je pri oblikovanju in postavitvi dovoljena določena prilagodljivost, če EPD še vedno vključuje predpisane informacije.
 4. korak – Pregled in presoja EPD: Postopek preverjanja izvede odobreni posamezni preveritelj ali akreditirani certifikacijski organ z znanjem in izkušnjami o vrstah izdelkov, panogi in ustreznih standardih izdelka, ki ga zajema EPD, ter njegovem geografskem obsegu.
 5. korak – Prijava in objava: Po opravljenem preverjanju mora organizacija, ki razvija EPD, tega skupaj z ostalo obvezno dokumentacijo prijaviti na portal EPD.

Naše storitve:

 • preverimo, ali za vaš izdelek v EU že obstaja PCR (Product Category Rules),
 • v skladu s PCR izdelamo LCA za vaš izdelek,
 • izpolnimo ustrezen vprašalnik za pridobitev EPD,
 • pomagamo izbrati strokovno družbo, ki bo opravila presojo LCA in izdala deklaracijo EPD.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.

Na ta način celotno zgodbo zaokrožimo skozi vrsto izzivov in pripravimo rešitve, ki nas skupaj popeljejo v boljši jutri.

Scroll to Top