Prijava na SLO in EU razpise

Občine se lahko prijavijo na različne programe za uresničitev projektov, ki so si jih zadale v času nove programske perspektive do leta 2027.

Črpanje evropskih nepovratnih sredstev mnogim občinam predstavlja močno oporo pri realizaciji njihovih projektov. Ne glede na to, ali gre za investicije v komunalno infrastrukturo, gradnjo kulturnih dvoran, osnovnih šol, vrtcev, kolesarskih stez, vodovoda, kanalizacijskega omrežja, optike itn., je mogoče izkoristiti priložnost finančne pomoči, ki jo ponujajo evropski razpisi.

Občine so – ene bolj, druge manj – uspešne pri črpanju evropskih sredstev. Ena izmed glavnih ovir za celovito izkoriščanje možnosti financiranja projektov z viri EU v občinah pa je pomanjkanje časa za pripravo kakovostnih projektov in pomanjkanje nabora projektnih idej.

Projektne ideje, IDZ in DIIP-i morajo biti pripravljeni vnaprej. V tej perspektivi 2021–2027 naj bodo projekti predvsem trajnostno usmerjeni z upoštevanjem smernic ESG.

Naše storitve:

  • pomoč občinam pri naboru in izboru idej,
  • študija izvedljivosti projektnih idej,
  • pomoč pri trajnostnem načrtovanju,
  • priprava projektne naloge za izbiro izvajalcev,
  • izbira primernega razpisa za realizacijo projektne ideje,
  • prijava na razpis,
  • administrativno vodenje in poročanje.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.