Projektno sodelovanje

LAS – lokalna akcijska skupina

Občine in ostali partnerji so se v LAS vključili na osnovi pogodbenega partnerstva javnih in zasebnih subjektov. Iz naslova teh sredstev imajo občine možnost pridobiti subvencije za manjše projekte. Prijave je smotrno trajnostno načrtovati skupaj z društvi in zasebniki, da se s projekti ustvari sinergija učinkov (primer integralni turistični produkt, edinstveno doživetje itd.).

Čezmejni projekti sodelovanja INTERREG:

 • Slovenija-Avstrija,
 • Slovenija-Hrvaška,
 • Slovenija-Madžarska,
 • Slovenija-Italija.

Glavne novosti: Prispevek EU k projektom je 80 %.

Interreg je eden ključnih instrumentov Evropske unije (EU), ki s financiranjem projektov podpira čezmejno sodelovanje. Njegov cilj je skupno reševanje skupnih izzivov in iskanje skupnih rešitev na področjih, kot so zdravje, okolje, raziskave, izobraževanje, promet, trajnostna energija in drugo.

Interreg CENTRAL EUROPE

Interreg CENTRAL EUROPE je program financiranja Evropske unije, ki podpira transnacionalno sodelovanje.

Financirajo se projekti, ki naredijo srednjo Evropo bolj odporno na izzive, ki ne poznajo meja in jih ni mogoče rešiti samostojno.

Glavne novosti: Prispevek EU k projektom je 80 %.

Financirajo transnacionalno sodelovanje v korist 148 milijonov ljudi v regijah in mestih devetih držav članic EU: Avstrije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske, Slovaške in Slovenije.

Prednostna področja

 • Prednostna naloga 1 – Sodelovanje za pametnejšo srednjo Evropo
 • Prednostna naloga 2 – Sodelovanje za bolj zeleno srednjo Evropo
 • Prednostna naloga 3 – Sodelovanje za bolje povezano srednjo Evropo
 • Prednostna naloga 4 – Izboljšanje upravljanja za sodelovanje v srednji Evropi

INTERREG DANUBE – razpis programa Podonavske regije

 • Pametnejše Podonavje
 • Bolj zelena, nizkoogljična Podonavska regija
 • Bolj družabno Podonavje
 • Boljše upravljanje sodelovanja

Glavne novosti:

 • prispevek EU k projektom je 80 %,
 • vodilni partnerji so lahko tako iz držav EU kot držav zunaj EU (izjema: Ukrajinske organizacije lahko na 1. razpisu za zbiranje predlogov sodelujejo samo kot projektni partnerji.),
 • programsko območje zajema devet držav članic EU (Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Nemčija z dvema zveznima deželama: Baden-Württemberg in Bavarska, Romunija, Slovaška in Slovenija) in pet držav nečlanic EU (Bosna in Hercegovina, Moldavija, Črna gora, Srbija in Ukrajina).

Naše storitve:

 • idejna zasnova in koncept prijave,
 • izbira primernega programa,
 • prijava na razpis,
 • administrativno vodenje in poročanje.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.