Splošno

Nepovratna sredstva za podjetja

Kako pridobiti nepovratna sredstva: razpisi in možnosti financiranja

Pridobivanje nepovratnih sredstev je ključnega pomena za uspeh mnogih projektov, od raziskovalnih in razvojnih do infrastrukturnih. Vendar pa je postopek pridobitve teh sredstev lahko zapleten in zahteva natančno poznavanje razpisnih pogojev. Zato je pomembno, da se dobro pripravite in poznate vse korake, ki so potrebni za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev. Kako vam lahko pomagamo? Storitve

Kako pridobiti nepovratna sredstva: razpisi in možnosti financiranja Preberi več »

Zemljevid občin v obmejnih problemskih območjih Slovenije

Obmejna problemska območja

Obmejna problemska območja so geografske regije, ki se nahajajo na mejah Slovenije in se soočajo z različnimi razvojnimi izzivi. Med glavnimi težavami so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju infrastrukture ter strožje zahteve pri varstvu okolja. Ta območja pogosto predstavljajo tudi kulturno in naravno dediščino, ki je pomembna za ohranjanje slovenske

Obmejna problemska območja Preberi več »

Zemljevid kohezijskih regij Slovenije, ki prikazuje razdelitev na Vzhodno in Zahodno Slovenijo, z označenimi prednostnimi območji za regionalno pomoč.

Kohezijske regije Slovenije in karta regionalne pomoči

Kohezijske regije predstavljajo geografske segmente, ustanovljene z namenom spodbujanja enakomernejšega razvoja znotraj posameznih držav in celotne Evropske unije. V Sloveniji obstajata dve takšni regiji: Vzhodna in Zahodna Slovenija. Od leta 2016 se Zahodna Slovenija šteje med bolj razvite evropske regije, medtem ko Vzhodna Slovenija ostaja v kategoriji manj razvitih. Zaradi tega razpisi za dodeljevanje nepovratnih

Kohezijske regije Slovenije in karta regionalne pomoči Preberi več »