Kohezijske regije predstavljajo geografske segmente, ustanovljene z namenom spodbujanja enakomernejšega razvoja znotraj posameznih držav in celotne Evropske unije. V Sloveniji obstajata dve takšni regiji: Vzhodna in Zahodna Slovenija.

Od leta 2016 se Zahodna Slovenija šteje med bolj razvite evropske regije, medtem ko Vzhodna Slovenija ostaja v kategoriji manj razvitih. Zaradi tega razpisi za dodeljevanje nepovratnih sredstev pogosto favorizirajo projekte, ki se izvajajo v Vzhodni Sloveniji, saj je tam potreba po razvojni pomoči večja.

Poleg kohezijskih regij pa obstajajo tudi obmejna problemska območja, ki se soočajo z razvojnim zaostankom zaradi različnih dejavnikov. Med njimi so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, izzivi pri vzdrževanju in razvoju infrastrukture ter strožji okoljevarstveni standardi. Ta območja prav tako pogosto prejmejo posebno pozornost pri dodeljevanju sredstev, da bi se spodbudil njihov razvoj.

Pri dodeljevanju nepovratnih sredstev se uporabljajo specifična merila, ki so določena v Prilogi I Uredbe GBER in upošteva regionalna karta pomoči. Ta merila vključujejo velikost podjetja in gospodarske razmere v posameznih regijah.

Karta kohezijskih regij Slovenije, ki prikazuje razdelitev na Vzhodno in Zahodno Slovenijo, z označenimi prednostnimi območji za regionalno pomoč.
Karta kohezijskih regij Slovenije z označenimi prednostnimi območji za regionalno pomoč

Na Regionalni karti pomoči so tako območja, kjer je gospodarski položaj izrazito slab (tip “a”), kot so na primer v Vzhodni Sloveniji, in območja, kjer so razmere manj kritične, a še vedno neugodne (tip “c”), kot je to v Zahodni Sloveniji.

Stopnja intenzivnosti pomoči glede na lokacijo izvajanja projekta in velikost podjetja

Velika podjetja

Območje "a": 30%

Območje "c", obalno-kraška statistična regija: 25%

Območje "c": 15%

Območje "belih lis": /%

Srednje velika podjetja

Območje "a": 40%

Območje "c", obalno-kraška statistična regija: 35%

Območje "c": 25%

Območje "belih lis": 10%

Mikro in mala podjetja

Območje "a": 50%

Območje "c", obalno-kraška statistična regija: 45%

Območje "c": 35%

Območje "belih lis": 20%

Posamezne občine znotraj obeh kohezijskih regij si lahko ogledate spodaj.

Vzhodna kohezijska regija

Črnomelj
Dolenjske Toplice
Kočevje
Kostel
Loški Potok
Metlika
Mirna
Mirna Peč
Mokronog – Trebelno
Novo mesto
Osilnica
Ribnica
Semič
Sodražica
Straža
Šentjernej
Šentrupert
Škocjan
Šmarješke Toplice
Trebnje
Žužemberk

Črna na Koroškem
Dravograd
Mežica
Mislinja
Muta
Podvelka
Prevalje
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Ribnica na  Pohorju
Slovenj Gradec
Vuzenica

Benedikt
Cerkvenjak
Cirkulane
Destrnik
Dornava
Duplek
Gorišnica
Hajdina
Hoče – Slivnica
Juršinci
Kidričevo
Kungota
Lenart
Lovrenc na Pohorju
Majšperk
Makole
Maribor
Markovci
Miklavž na Dravskem polju
Oplotnica
Ormož
Pesnica
Podlehnik
Poljčane
Ptuj
Rače – Fram
Ruše
Selnica ob Dravi
Slovenska Bistrica
Središče ob Dravi
Starše
Sveta Ana
Sveta Trojica v Slov. goricah
Sveti Andraž v Slov. goricah
Sveti Jurij v Slov. goricah
Sveti Tomaž
Šentilj
Trnovska vas
Videm
Zavrč
Žetale

Apače
Beltinci
Cankova
Črenšovci
Dobrovnik/Dobronak
Gornja Radgona
Gornji Petrovci
Grad
Hodoš/Hodos
Kobilje
Križevci
Kuzma
Lendava/Lendva
Ljutomer
Moravske Toplice
Murska Sobota
Odranci
Puconci
Radenci
Razkrižje
Rogašovci
Sveti Jurij ob Ščavnici
Šalovci
Tišina
Turnišče
Velika Polana
Veržej

Bistrica ob Sotli
Brežice
Hrastnik
Kostanjevica na Krki
Krško
Litija
Radeče
Sevnica
Trbovlje
Zagorje ob Savi

Bloke
Cerknica
Ilirska Bistrica
Loška dolina
Pivka
Postojna

Braslovče
Celje
Dobje
Dobrna
Gornji Grad
Kozje
Laško
Ljubno
Luče
Mozirje
Nazarje
Podčetrtek
Polzela
Prebold
Rečica ob Savinji
Rogaška Slatina
Rogatec
Slovenske Konjice
Solčava
Šentjur 
Šmarje pri Jelšah
Šmartno ob Paki
Šoštanj
Štore
Tabor
Velenje
Vitanje
Vojnik
Vransko
Zreče
Žalec

Hrastnik
Litija
Trbovlje
Zagorje ob Savi

Zahodna kohezijska regija

Bled
Bohinj
Cerklje na Gorenjskem
Gorenja vas – Poljane
Gorje
Jesenice
Jezersko
Kranj
Kranjska Gora
Naklo
Preddvor
Radovljica
Šenčur
Škofja Loka
Tržič
Železniki
Žiri
Žirovnica

Ajdovščina
Bovec
Brda
Cerkno
Idrija
Kanal
Kobarid
Miren – Kostanjevica
Nova Gorica
Renče – Vogrsko
Šempeter – Vrtojba
Tolmin
Vipava

Ankaran/Ancarano
Divača
Hrpelje – Kozina
Izola/Isola
Komen
Koper/Capodistria
Piran/Pirano
Sežana

Borovnica
Brezovica
Dobrepolje
Dobrova – Polhov Gradec
Dol pri Ljubljani
Domžale
Grosuplje
Horjul
Ig
Ivančna Gorica
Kamnik
Komenda
Ljubljana
Log – Dragomer
Logatec
Lukovica
Medvode
Mengeš
Moravče
Škofljica
Šmartno pri Litiji
Trzin
Velike Lašče
Vodice
Vrhnika

Potrebujete podporo pri pridobivanju nepovratnih sredstev?

Zaupajte nam svoj projekt in skupaj bomo poskrbeli za najboljši izid. 

1 thought on “Kohezijske regije Slovenije in karta regionalne pomoči”

  1. Pingback: Obmejna problemska območja – Riso

Comments are closed.