Obmejna problemska območja

Obmejna problemska območja so geografske regije, ki se nahajajo na mejah Slovenije in se soočajo z različnimi razvojnimi izzivi. Med glavnimi težavami so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju infrastrukture ter strožje zahteve pri varstvu okolja. Ta območja pogosto predstavljajo tudi kulturno in naravno dediščino, ki je pomembna za ohranjanje slovenske identitete.

Obmejna problemska območja imajo poseben vpliv na dodeljevanje nepovratnih sredstev, saj so to regije, ki se pogosto soočajo z različnimi razvojnimi izzivi. Obmejna problemska območja so pogosto označena kot prioritetna območja za razvoj, kar pomeni, da imajo prednost pri dodeljevanju nepovratnih sredstev.

Zemljevid občin v obmejnih problemskih območjih Slovenije
Zemljevid občin v obmejnih problemskih območjih Slovenije

Kohezijske regije in obmejna problemska območja so tesno povezani elementi v procesu dodeljevanja nepovratnih sredstev.

Posamezne občine v obmejnih problemskih območjih si lahko ogledate spodaj.

Kočevje (048), Loški potok (066), Osilnica (088), Kostel (165), Črnomelj (017), Semič (109) in Metlika (073), (034), Radeče (099) in Trbovlje (129).

Ajdovščina (001), Apače (195), Bistrica ob Sotli (194), Bohinj (004), Bovec (006), Brda (007), Brežice (009), Cankova (152), Cerkno (014), Cirkulane (196), Črenšovci (015), Črna na Koroškem (016), Črnomelj (017), Divača (019), Dobrovnik (156), Dolenjske Toplice (157), Dornava (24), Dravograd (025), Gorje (207), Gornji Petrovci (031), Grad (158), Hodoš (161), Hrpelje – Kozina (035), Ilirska Bistrica (038), Jezersko (163), Kanal (044), Kobarid (046), Kobilje (074), Kočevje (048), Komen (049), Kostanjevica na Krki (197), Kostel (165), Kozje (051), Kranjska Gora (053), Kungota (055), Kuzma (056), Lendava (059), Loška dolina (065), Loški Potok (066), Lovrenc na Pohorju (167), Luče (067), Majšperk (069), Metlika (073), Mežica (074), Miren – Kostanjevica (075), Moravske Toplice (078), Muta (081), Ormož (087), Osilnica (088), Pesnica (089), Pivka (091), Podčetrtek (092), Podlehnik (172), Podvelka (093), Poljčane (200), Postojna (094), Preddvor (095), Prevalje (175), Puconci (097), Radlje ob Dravi (101), Ravne na Koroškem (103), Renče – Vogrsko (201), Ribnica na Pohorju (117), Rogašovci (105), Rogatec (107), Ruše (108), Selnica ob Dravi (178), Semič (109), Sežana (111), Slovenj Gradec (112), Solčava (180), Središče ob Dravi (202), Sveta Ana (181), Sveti Tomaž (205), Šalovci (033), Šentjernej (119), Šmarje pri Jelšah (124), Tišina (010), Tolmin (128), Tržič (131), Velika Polana (187), Videm (135), Vipava (136), Vuzenica (141), Zavrč (143), Žetale (191).

Potrebujete podporo pri pridobivanju nepovratnih sredstev?

Zaupajte nam svoj projekt in skupaj bomo poskrbeli za najboljši izid.