LCA analiza – kaj prinaša podjetju?

Ste se kdaj spraševali, kako lahko zmanjšate svoj ogljični odtis? Ali kako lahko izboljšate energetsko in snovno učinkovitost, ne da bi žrtvovali kakovost izdelka?V svetu, kjer je trajnostnost vedno bolj v središču pozornosti, se podjetja vse bolj zavedajo pomena teh vprašanj. Razumevanje in upravljanje okoljskih vplivov proizvodnje je ključno za uspeh v sodobnem poslovnem okolju. Tu vstopi LCA analiza.

Kaj je LCA analiza?

LCA analiza, znana tudi kot Analiza življenjskega cikla, je celovit pristop k oceni okoljskih vplivov izdelka ali storitve skozi njegov celoten življenjski cikel. To vključuje vse od pridobivanja surovin, proizvodnje, distribucije, uporabe in vzdrževanja, pa vse do recikliranja ali odstranitve.Omogoča nam kvantitativno in kvalitativno analizo različnih okoljskih vidikov, kot so poraba energije in materialov, emisije toplogrednih plinov, poraba vode in nastajanje odpadkov. S tem se lahko bolje razume, kje v življenjskem ciklu izdelka ali storitve nastajajo največji okoljski vplivi in kako jih je mogoče zmanjšati.Spodnja slika predstavlja generičen življenjski cikel izdelka ali storitve.
Slika prikazuje življenjski cikel izdelka, ki se začne z pridobivanjem surovin in konča z odstranitvijo ali recikliranjem.
Generičen življenjski cikel izdelka ali storitve

Zakaj se odločiti za LCA analizo?

S kakovostno izvedeno LCA analizo in njeno interpretacijo lahko podjetja izboljšajo izdelke ter storitve, da so te bolj trajnostno naravnane. Če v svojem podjetju ne ustvarimo možnosti objektivnega spremljanja in objektivnih meritev vzdolž celotne vrednostne verige, bo sprejemanje racionalnih in učinkovitejših odločitev precej težje.

Omenili bi, da vse več razpisov (npr. RRI in RNP) za nepovratna sredstva zahteva dokazilo o zmanjšanju okoljskega vpliva, izboljšanje snovne in energetske učinkovitosti. Z izvedbo LCA analize lahko podjetja lažje izpolnijo te zahteve in pridobijo finančno podporo.

LCA analiza predstavlja temeljno osnovo za O-LCA (Organizacijsko analizo življenjskega cikla). Ta je ključnega pomena za razvoj trajnostne strategije ESG (Environmental, Social, and Governance) in za pripravo pripadajočega ESG poročila.

Gledano z zunanje strani:

  • Potrditev izdelkov: Za pridobitev okoljskih certifikatov, kot je okoljska deklaracija ali EPD, je osnovno znanje o LCA nujno.
  • Promocija: Ugotovitve LCA analize se lahko strateško uporabijo za tržno pozicioniranje, kar pripomore k večji prepoznavnosti in moči podjetja na ekološko osveščenih trgih.
  • Deležniki: LCA pomaga pri krepitvi blagovne znamke, izboljšanju njenega ugleda ter krepitvi vezi z različnimi institucijami in partnerji.
  • Prednost na zelenem javnem naročanju.

Gledano z interne strani:

  • Ekološko načrtovanje: LCA služi kot ključna informacijska podlaga pri oblikovanju ali prilagajanju izdelkov, s posebnim poudarkom na okoljskih vidikih.
  • Optimizacija stroškov: Z LCC (ocena stroškov v življenjskem ciklu, Life Cycle Costing) je mogoče identificirati manj učinkovite procese ali segmente, kjer so možni občutni prihranki, kot so zmanjšanje porabe surovin, zmanjšanje količine odpadkov ali zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

LCA analiza ni le orodje za ocenjevanje okoljskega vpliva izdelkov, ampak tudi ključni element za trajnostno poslovanje podjetij.

Se želite prijaviti na aktualne razpise za nepovratna sredstva?

Pridobitev nepovratnih sredstev zahteva skrbno pripravo in načrtovanje. Podjetja morajo pripraviti kakovostne projektne predloge, ki jasno opredeljujejo cilje, aktivnosti in pričakovane rezultate projekta. Prav tako je pomembno, da podjetja izpolnjujejo vse pogoje razpisa in pripravijo ustrezno dokumentacijo. Za vas uredimo razpisno dokumentacijo in administrativno vodenje projekta.