ISO 50001 – upravljanje z energijo

ISO 50001 – Sistem upravljanja z energijo je primeren za organizacije, ki:

 • so zavezane k poročanju ESG,
 • so usmerjene k dekarbonizaciji ter zelenemu prehodu,
 • so energetsko intenzivna podjetja,
 • želijo z učinkovitim upravljanjem z energijo znižati okoljski vpliv in izboljšati rezultate poslovanja.

Ta standard je zasnovan za podporo organizacijam v vseh sektorjih, z razvojem sistema upravljanja z energijo zagotavlja praktičen način za izboljšanje rabe energije ter s pozitivnimi spremembami tukaj in zdaj pomaga varovati našo prihodnost.

Koraki pridobitve certifikata ISO 50001:

 1. prijava na razpis za subvencioniranje stroškov (do 60 %),
 2. posnetek stanja in analiza vrzeli v primerjavi z zahtevami standarda,
 3. priprava na certificiranje,
 4. certifikacijska presoja:
  1. stopnja – ocena pripravljenosti (tudi začetna presoja), v kateri se preveri pripravljenost organizacije na certificiranje,
  2. stopnja – certifikacijska (tudi glavna) presoja oziroma ovrednotenje izvajanja, vključno z učinkovitostjo sistema vodenja organizacije.

Koristi in prednosti za vašo organizacijo:

 • uvedba sistema upravljanja z energijo in za spremljanje porabe energije,
 • uvedba ukrepov za optimizacijo rabe energije, kar vodi k prihrankom za vašo organizacijo,
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (kuponi CO2).

Naše storitve:

 • v podjetju RISO vam pomagamo pri realizaciji točk 1, 2 in 3,
 • prijava na razpis za subvencioniranje stroškov (do 60 %),
 • priprava posnetka stanja in analiza vrzeli v primerjavi z zahtevami standarda,
 • priprava na certificiranje – sodelujemo s strokovnimi družbami za certificiranje.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.