Družbeni, socialni kazalniki podjetja

Črka »S« za »Social« v ESRS pomeni družbeno odgovornost podjetij in vključuje vidike, kot so zdravje in varnost pri delu, raznolikost ali družbena zavezanost. Osnutki izpostavljenosti ESRS (Evropski standardi poročanja o trajnostnem razvoju) na zelo podrobni ravni opredeljujejo prihodnje zahteve glede poročanja CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Zahteve glede poročanja bodo postopoma uvedene za različne vrste podjetij. Prva podjetja bodo morala standarde uporabiti že v poslovnem letu 2024 za poročila, objavljena v letu 2025.

Kazalniki, vključeni v standarde ESRS za družbene teme:

  • S1: Lastna delovna sila (26 različnih podpodročij),
  • S2: Delavci v vrednostni verigi (6 različnih podpodročij),
  • S3: Prizadete skupnosti (6 različnih podpodročij),
  • S4: Potrošniki in končni uporabniki (6 različnih podpodročij).

Podjetje si izmed definiranih podpodročij izbere družbene kazalnike, o katerih bo v prihodnjih letih poročalo in razkrivalo podatke. Analizira se obstoječe stanje, načrtuje ciljno stanje in to primerja z doseženim stanjem.

Naše storitve:

  • posnetek stanja družbene odgovornosti podjetja (analiza obstoječega, ciljno stanje),
  • svetovanje pri izboru kazalnikov ESRS za podjetje,
  • implementacija metodologije za merjenje kazalnikov.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.