Načrt javno dobro za okolje

 • Ali se zavedate pomena notranjih in zunanjih deležnikov vašega podjetja?
 • Imate izdelan sistematični letni načrt donacij in sponzorstev?
 • So vaša vlaganja v okolje trajnostna?
 • Seznanjate deležnike o zmanjšanju odtisa CO2 v vaši organizaciji?
 • Seznanjate deležnike o novih zaposlitvah?
 • Ste izračunali multiplikativne učinke delovanja vašega podjetja na regijo?

Letni trajnostni načrt donacij in sponzorstva

Z letnim načrtom donacij in sponzorstva boste pridobili celovit pregled nad podporami, pravičneje boste razdelili načrtovane dele sredstev, prav tako pa boste lažje spremljali učinke donacij. Lažje boste okrepili podobo vaše blagovne znamke na lokalni in širši družbeni ravni.

Z donacijami in sponzorstvi boste omogočili boljše delovanje organizacij, društev in zavodov na področjih športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarne dejavnosti in drugih družbeno odgovornih dejavnosti v lokalnih skupnostih in tudi širše v družbi.

Pohvalite se z vašimi dosežki

V lokalnih, regionalnih medijih se morate pohvaliti z vašimi uspehi, ki vplivajo na družbeno odgovornost.

Zato je potrebno krepiti zavedanje družbe, da:

 • ste kakovosten zaposlovalec,
 • ste razvili nov produkt,
 • vlagate v novo tehnološko opremo tehnologije BAT,
 • se razvijate v smeri zelenega prehoda,
 • za zaposlene v podjetju organizirate novoletne zabave,
 • za vse zaposlene in njihove družine organizirate kostanjev piknik.

Tako mladim, ki iščejo delo, pošiljate močna sporočila, da se odločijo za vas, pa ne samo zaradi dobre plače, ampak tudi dobre podobe vašega podjetja.

Naše storitve:

 • izdelava letnega sistematičnega načrta donacij in sponzorstev za doseganje maksimalnih učinkov v regiji,
 • izračun multiplikativnih učinkov investicije na regijo,
 • izračun multiplikativnih učinkov vašega podjetja na regijo,
 • priporočila in ukrepi za izboljšanje stanja.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.