Trajnostne storitve

Podjetjem in organizacijam, ki so naši naročniki oziroma za katere največkrat delujemo kot »hišna« svetovalna služba (večletna sodelovanja), v sklopu zaokroženih svetovalnih storitev z upoštevanjem smernic trajnostnega razvoja svetujemo pri:

  • optimizaciji procesov poslovanja (digitalizacija),
  • razvoju novih poslovnih modelov,
  • razvoju novih produktov,
  • pridobivanju ustreznih finančnih sredstev (subvencije, krediti itd.),
  • doseganju okoljskih kazalnikov,
  • vodenju projektov,
  • pripravi različne dokumentacije.

Področja delovanja

Zagotavljamo tudi storitve poročanja, certificiranja in usposabljanja, ki organizacijam pomagajo pri obveščanju o njihovih prizadevanjih na področju trajnosti.

Trajnostna ekonomija

Ustvarjanje in ohranjanje močnega ter stabilnega gospodarstva, ki podpira blaginjo posameznikov, skupnosti in podjetij: ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje poštene trgovine in odgovornih praks.

Družbena odgovornost

Ustvarjanje in ohranjanje pravične ter enakopravne družbe, ki spodbuja blaginjo vseh ljudi sedaj in v prihodnosti: reševanje vprašanj, revščine, neenakosti in spodbujanje kohezije.

Zeleni prehod

Ohranjanje naravnega okolja in njegovih virov za prihodnje generacije z zmanjševanjem onesnaževanja ter odpadkov, ohranjanjem virov in varovanjem biotske raznovrstnosti.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.

Na ta način celotno zgodbo zaokrožimo skozi vrsto izzivov in pripravimo rešitve, ki nas skupaj popeljejo v boljši jutri.