Poslovni procesi v podjetju in njihova optimizacija

Poslovni proces je delovanje poslovnega sistema (uspešno/neuspešno delovanje podjetja).

Lastniki in direktorji nenehno skrbijo za boljše poslovanje, iščejo ideje in rešitve, kako znižati stroške, kako povečati produktivnost.

Poznamo štiri ključna področja za učinkovito vodenje procesov v podjetju, na katera moramo biti pozorni: finance, zaposleni, produkt in proces.

Zaposleni

Podjetje ima s kakovostnim kadrom, dobrim vodstvom, izdelano matriko odgovornosti, prenašanjem znanja na mlajšo generacijo in zdravim motivacijskim odnosom konkurenčno prednost na trgu.

Ključni ukrepi optimizacije procesov:

 • privabljanje talentov in motivacija zaposlenih,
 • izboljšanje vodstvenih veščin,
 • strategija HR in upravljanje uspešnosti ter matrika odgovornosti,
 • načrtovanje nasledstva ključnih zaposlenih.

Produkt

Za dobre rezultate prodaje so potrebne tri stvari: dober produkt, mreža kupcev, strategija prodaje. Pomembno je dobro definirati, kako se bo produkt razlikoval od konkurence, kako se bo pozicioniral na trgu, s kakšno ceno se bo vstopalo na trg, kako se bo promoviral, kakšne so storitve poprodajne funkcije itd.

Ključni ukrepi optimizacije procesov:

 • pridobitev novih strank – kupcev,
 • odpiranje novih trgov,
 • razvoj novih produktov v podjetju (Stage Gate, TRIZ),
 • načrt za rast (načrt prodaje).

Proces, produkcija

Načrt proizvodnje in njegova realizacija morata doseči indeks nad 100. Nedopustno je, da so naročila v hiši, kupci pa čakajo na produkt več kot eno leto. Prav tako je nedopustno, da se odstotek napak na izdelkih povečuje. Tudi pokalkulacije produktov lahko pokažejo, da so nekateri produkti v rdečih številkah. Če se vam to dogaja, je čas za optimizacijo procesov v proizvodnji.

Ključni ukrepi optimizacije procesov:

 • vitka proizvodnja in kontroling,
 • usposabljanje v proizvodnji,
 • digitalizacija proizvodnje.

Finance

Prejemki in izdatki vplivajo na denarno stanje podjetja oziroma na njegovo plačilno sposobnost v določenem obdobju. Obvladovanje denarnega toka pa je bistvenega pomena za uspešno delovanje in preživetje podjetja.

Ključni ukrepi optimizacije procesov:

 • aktivno spremljanje denarnega toka,
 • nadzor nad stroški in kontroling,
 • trajnostno financiranje.

Naše storitve:

 • modeliranje in optimiziranje poslovnih procesov v podjetju,
 • izračun emisij CO2 za posamezen poslovni proces,
 • matrika odgovornosti,
 • predlog optimizacije z digitalnimi rešitvami.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.