General

LCA analysis – what does it bring for the company?

Ste se kdaj spraševali, kako lahko zmanjšate svoj ogljični odtis? Ali kako lahko izboljšate energetsko in snovno učinkovitost, ne da bi žrtvovali kakovost izdelka? V svetu, kjer je trajnostnost vedno bolj v središču pozornosti, se podjetja vse bolj zavedajo pomena teh vprašanj. Razumevanje in upravljanje okoljskih vplivov proizvodnje je ključno za uspeh v sodobnem poslovnem […]

LCA analysis – what does it bring for the company? Read more »

Nepovratna sredstva za podjetja

How to obtain grants: calls and funding opportunities

Pridobivanje nepovratnih sredstev je ključnega pomena za uspeh mnogih projektov, od raziskovalnih in razvojnih do infrastrukturnih. Vendar pa je postopek pridobitve teh sredstev lahko zapleten in zahteva natančno poznavanje razpisnih pogojev. Zato je pomembno, da se dobro pripravite in poznate vse korake, ki so potrebni za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev. Kako vam lahko pomagamo? Storitve

How to obtain grants: calls and funding opportunities Read more »

Zemljevid občin v obmejnih problemskih območjih Slovenije

Border problem areas

Obmejna problemska območja so geografske regije, ki se nahajajo na mejah Slovenije in se soočajo z različnimi razvojnimi izzivi. Med glavnimi težavami so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju infrastrukture ter strožje zahteve pri varstvu okolja. Ta območja pogosto predstavljajo tudi kulturno in naravno dediščino, ki je pomembna za ohranjanje slovenske

Border problem areas Read more »

Zemljevid kohezijskih regij Slovenije, ki prikazuje razdelitev na Vzhodno in Zahodno Slovenijo, z označenimi prednostnimi območji za regionalno pomoč.

Cohesion regions of Slovenia and regional aid map

Kohezijske regije predstavljajo geografske segmente, ustanovljene z namenom spodbujanja enakomernejšega razvoja znotraj posameznih držav in celotne Evropske unije. V Sloveniji obstajata dve takšni regiji: Vzhodna in Zahodna Slovenija. Od leta 2016 se Zahodna Slovenija šteje med bolj razvite evropske regije, medtem ko Vzhodna Slovenija ostaja v kategoriji manj razvitih. Zaradi tega razpisi za dodeljevanje nepovratnih

Cohesion regions of Slovenia and regional aid map Read more »