Energetske zadruge

Razmere na energetskem trgu so negotove, zato postaja energetska neodvisnost vse pomembnejša. Ena od rešitev za energetsko neodvisnost občin so energetske zadruge, ki temeljijo na obnovljivih virih energije. Članica takšne zadruge je lahko tudi občina, če porablja energijo za lastne potrebe in ne za prodajo na trgu. Občine so navadno tudi pobudnik ustanovitve energetskih zadrug. …

Energetske zadruge Preberi več »

Strategija trajnostnega razvoja občine

Osnovna izhodišča strategije so začrtati ukrepe za doseganje kakovostnega in prijaznega bivalnega okolja za vse generacije, skrb za čisto pitno vodo, energetska neodvisnost, dekarbonizacija občine, nevtralna mobilnost itd. Upoštevajo se smernice vseh treh stebrov: okoljski dejavniki, ekonomski dejavniki, socialni dejavniki. Namen strategije je na podlagi širokega družbenega soglasja med občani, ključnimi lokalnimi deležniki in občinskimi …

Strategija trajnostnega razvoja občine Preberi več »

Načrt trajnostnega turizma

Vsaka občina lahko ima svoj nosilni integralni turistični produkt (ITP), ki bo trajnosten in pritegnil obiskovalce iz Slovenije ter tujine. Trajnostni turizem občine vključuje vse tri stebre: okoljskega, ekonomskega in družbenega. Okoljski vidik: vključevanje lepe narave in čistega urejenega okolja v ITP, spoznavanje naravne in kulturne dediščine, ureditev trajnostnih protokolov (tam, kjer sta zaščiteni naravna …

Načrt trajnostnega turizma Preberi več »

JOB – celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin

Objekti, ki se ogrevajo s fosilnimi gorivi (ELKO, UNP) in v zadnjih 12 letih niso bili energetsko sanirani, niso skladni z zahtevami PURES 3. Obstoječe slabo energetsko stanje objektov in energetskih naprav v objektih povzroča prekomerno obremenjevanje okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci ter visoke stroške obratovanja in vzdrževanja objektov. Poleg tega obstoječe stanje prav …

JOB – celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Preberi več »

JZP – Javno Zasebno Partnerstvo

O javno-zasebnem partnerstvu govorimo predvsem v primerih zasebnih vlaganj v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. Javno-zasebno partnerstvo kot oblika strateškega partnerstva med institucijami javnega in zasebnega sektorja lahko uspešno prispeva k zmanjšanju javnih izdatkov za javne storitve in k ohranjanju dosežene ravni javnih storitev, če so ustrezno opredeljeni …

JZP – Javno Zasebno Partnerstvo Preberi več »

Načrt javno dobro za okolje

Ali se zavedate pomena notranjih in zunanjih deležnikov vašega podjetja? Imate izdelan sistematični letni načrt donacij in sponzorstev? So vaša vlaganja v okolje trajnostna? Seznanjate deležnike o zmanjšanju odtisa CO2 v vaši organizaciji? Seznanjate deležnike o novih zaposlitvah? Ste izračunali multiplikativne učinke delovanja vašega podjetja na regijo? Letni trajnostni načrt donacij in sponzorstva Z letnim …

Načrt javno dobro za okolje Preberi več »

Situacijska analiza zaposlenih

Pravilne odločitve so odvisne od kakovostnih informacij ob pravem času. Povratne informacije, ki vam jih dajejo zaposleni, predstavljajo pomemben prispevek k uspešnemu poslovanju vsake organizacije. Situacijska analiza zajema: pregled organigrama in sistemizacije delovnih mest, razgovore z vodilnimi, ključnimi kadri, matriko odgovornosti zaposlenih, nagrajevanje in metodologijo, oceno, ali je oseba zaposlena na pravem delovnem mestu (sinergija, …

Situacijska analiza zaposlenih Preberi več »

Program aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu

Postanite družbeno odgovoren delodajalec in vsako leto sprejmite načrt promocije zdravja v vašem podjetju. Direktor družbe v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011 in nadaljnji) in Smernicami za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu sprejema program aktivnosti promocije zdravja. Zakaj je to potrebno v podjetju? Manj bolniških, …

Program aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu Preberi več »

Družinska ustava podjetja

Kaj je družinska ustava? Družinska ustava ni obvezna, je pa nujna za dobre odnose med družinskimi člani. Ureja odnose, rešuje konflikte, določa protokol prenosa lastništva podjetja, pogoje prevzema, vizijo, poslanstvo in cilje podjetja. Spori med družinskimi člani pogosto ogrožajo razpad celotnega družinskega podjetja, ki je nastajalo skozi generacije. V Sloveniji je veliko družinskih podjetij, ki …

Družinska ustava podjetja Preberi več »

Družbeni, socialni kazalniki podjetja

Črka »S« za »Social« v ESRS pomeni družbeno odgovornost podjetij in vključuje vidike, kot so zdravje in varnost pri delu, raznolikost ali družbena zavezanost. Osnutki izpostavljenosti ESRS (Evropski standardi poročanja o trajnostnem razvoju) na zelo podrobni ravni opredeljujejo prihodnje zahteve glede poročanja CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Zahteve glede poročanja bodo postopoma uvedene za različne …

Družbeni, socialni kazalniki podjetja Preberi več »