Ste se pred nakupom avtomobila ali mobilnega telefon ali pa kar prehranskih proizvodov v bližnji trgovini kdaj vprašali: »Kakšen je vpliv tega izdelka na okolje?« ali »Ali naj kupim paradižnik, pridelan v Španiji ali Združenem kraljestvu?« ali morda celo »Ali obstaja alternativni izdelek, ki povzroča nižje emisije ogljika?«. Tudi, če ste na vsa zapisana vprašanja odgovorili z »Ne.«, vam naj povemo, da si takšna in podobna vprašanja pred nakupom določenega izdelka postavlja vse več ljudi.

Kljub vsemu pa je iskanje natančnega odgovora na takšno vprašanje navadno vse prej kot enostavno. Pri iskanju odgovora moramo namreč upoštevati številne vidike, informacije pa niso zmeraj popolnoma jasne. Med drugim ta vprašanja zajemajo tudi:

 • Katere surovine so bile uporabljene med proizvodnim procesom?
 • Kakšna količina vode je potrebna za proizvodnjo?
 • Kako poteka prevoz izdelkov v trgovino?

Elektronski predmeti, kot so mobilni telefoni, so še posebej zapleteni, saj je tukaj potrebno upoštevati še električno energijo, ki jo naprava porabi v več letih delovanja, in precej zahtevnejšo reciklažo.

Faze življenjskega cikla izdelka – Kaj nam prinašajo?

Vsak proizvod, ki ga človek ustvari, gre skozi faze življenjskega cikla – vse od pridelave surovin pa do konca življenjske dobe izdelka. Analiza življenjskega cikla nam pomaga razumeti, kakšen vpliv ima določen izdelek na okolje. Gre za metodologijo, ki je temeljnega pomena za odgovor na vprašanje: Katera strategija krožnega gospodarstva prinaša največ koristi z vidika okolja?

Razumevanje vplivov, ki jih ima izdelek na okolje v svojem celotnem življenjskem ciklu, ustvarja boljše možnosti za pravilnejše odločitve, ki nam lahko pomagajo do bolj zdravega okolja, v katerem živimo.

LCA nam lahko ponudi alternativne poglede na samo oblikovanje izdelka, ki je tako lahko okolju prijaznejše. Omogoča nam tudi sprejemanje ozaveščenih odločitev o tem, kako kar najbolj učinkovito zmanjšati vpliv izdelka na podnebje in okolje.

Spodnja slika predstavlja generičen življenjski cikel izdelka ali storitve.

Kako izvesti LCA?

Izvedba LCA poteka v štirih fazah.

 1. Opredelitev cilja in obsega: Prvi korak pri izvajanju LCA je opredelitev obsega, cilja, sistemskih mej preučevanega sistema in funkcionalne enote.
 2. Zbiranje podatkov: Naslednji korak je opredelitev in zbiranje podatkov o vhodih ter izhodih izdelka ali storitve v celotnem življenjskem ciklu. To lahko vključuje podatke o surovinah, porabi energije, emisijah, nastajanju odpadkov in drugih vplivih na okolje.
 3. Analiziranje podatkov: Ko so podatki zbrani, jih je potrebno analizirati. To običajno vključuje uporabo standardizirane metodologije za izračun vplivov, kot sta seriji standardov ISO 14040 in EN 15804.
 4. Interpretacija rezultatov: Zadnji korak zajema pregled rezultatov in ugotavljanje možnosti za izboljšanje trajnosti.

EPD

LCA nas pripelje do okoljske izjave o izdelku (EPD), vrste dokumenta, ki vsebuje informacije o vplivih izdelka ali storitve na okolje na podlagi ocene življenjskega cikla (LCA). Razvijajo ga nevladne organizacije, temeljijo pa na mednarodnih standardih, kot sta ISO 14025 in EN 15804.

EPD-ji posameznikom in organizacijam pomagajo na več načinov. Eden od načinov je, da zagotavljajo enotno orodje za primerjavo in sprejemanje odločitev. Z uporabo standardizirane metodologije in oblike poročanja EPD zagotavljajo skupni jezik za razpravo o okoljskih vplivih izdelkov ter storitev. To olajša dialog in sodelovanje med zainteresiranimi stranmi, vključno s potrošniki, proizvajalci, regulatorji in nevladnimi organizacijami. Več o tem si preberite s klikom tukaj.

S pomočjo analize LCA lahko podjetju zagotovimo znatne prihranke

LCA pa ne bo vplival zgolj na večjo naravnanost k zdravemu okolju in trajnosti, pač pa tudi na zmanjšanje stroškov v podjetju. Omogoči namreč prepoznavanje neučinkovitih procesov ali področij, na katerih bi lahko podjetje doseglo znatne prihranke (zmanjšanje porabe surovin in energentov, zmanjšanje proizvodnje odpadkov, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov).

LCA pa prinaša še nekatere druge koristi za podjetje, ki bodo vidne tudi navzven:

 • boljšo pripravljenost na prihodnjo zakonodajo in učinke prihodnjih predpisov,
 • pomoč pri dvigovanju ugleda blagovne znamke,
 • dodatno verodostojnost, ki izhaja iz mednarodne standardizacije analize LCA,
 • dodatne priložnosti za trženje in krepitev trajnostnega profila podjetja.

S kakovostno izvedenim LCA in njegovo interpretacijo lahko podjetja izboljšajo izdelke ter storitve, da so te bolj trajnostno naravnane. Če v svojem podjetju ne ustvarimo možnosti objektivnega spremljanja in objektivnih meritev vzdolž celotne vrednostne verige, bo sprejemanje racionalnih in učinkovitejših odločitev precej težje.

Ste vedeli, da lahko za izvedbo LCA pridobite subvencijo?

Podjetja imajo sedaj možnost pridobitve javnih sredstev, ki pomagajo financirati analizo LCA. Slovenski podjetniški sklad (SPS) namreč še zmeraj ponuja sredstva v obliki spodbude. Podjetja lahko s pomočjo vavčerja pridobijo vse od 3.000 pa do 10.000 EUR subvencije, kar lahko predstavlja do največ 60 % stroškov študije brez DDV.

Podjetje lahko sicer pridobi maksimalno tri vavčerje na leto – od tega le enkrat za analizo LCA. Vavčerji bodo na voljo do konca septembra 2023 oziroma do porabe sredstev. Stroške je s pomočjo vavčerja mogoče uveljavljati tudi za nazaj – vse od objave javnega poziva (od 17. 9. 2021 dalje).

Več informacij o vavčerju pridobite s klikom tukaj.

Kakšni so pogoji za pridobitev subvencije?

Dodaten pogoj za pridobitev subvencije je, da ima podjetje na dan oddaje vloge vsaj tri zaposlene. Zaposlene mora ohraniti dokler ne odda zahtevka za izplačilo vavčerja. Podjetja lahko do vavčerjev dostopajo vse leto, njihova priprava in oddaja pa sta hitri in enostavni.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.

Na ta način celotno zgodbo zaokrožimo skozi vrsto izzivov in pripravimo rešitve, ki nas skupaj popeljejo v boljši jutri.

Scroll to Top