Trajnostne storitve

Svetujemo vam glede ključnih kazalnikov uspešnosti podjetja ESG

Opredelitev trajnostne strategije

V podjetju Riso vas bomo pričakali, kjer koli ste na svoji trajnostni poti, ne glede na to, ali želite obvladovati tveganja ali optimizirati svoj pristop.

Pomagali vam bomo pri prepoznavanju za vas pomembnih vprašanj ESG, oblikovanju strateškega okvira, opredelitvi ključnih kazalnikov uspešnosti, ciljev in časovnega načrta za njihovo doseganje. Skupaj z vami bomo zagotovili, da bo to temeljilo na razumevanju vaših pričakovanj zainteresiranih strani, poslovnih procesov in kulture.

Z izkoriščanjem akademskih spoznanj in njihovim združevanjem z našim strateškim strokovnim znanjem zagotavljamo pragmatične celovite rešitve, ki se nanašajo na to, kako lahko trajnostni razvoj najbolje vključite v svoje poslovanje.

 

Trajnostne strategije, določanje ciljev in operativni načrti

Pomagamo vam opredeliti pomembna vprašanja, razviti oprijemljive trajnostne strategije, načrte za ničelno neto vrednost in finančne mehanizme za zagotavljanje trajne vrednosti in vpliva v celotni vrednostni verigi.

Merjenje, upravljanje in komuniciranje vpliva

Zagotavljamo pragmatične, natančne in za odločanje uporabne meritve, določamo poti učinka, meritve in načrte upravljanja, ki izpolnjujejo vaše strateške cilje.

Poročanje o ESG

Svetujemo vam glede ključnih kazalnikov uspešnosti podjetja ESG.

Kako lahko pomagamo

Pomagamo vam opredeliti vaša pomembna vprašanja, razviti oprijemljive trajnostne strategije, načrte za zmanjšanje vplivov na okolje in finančne mehanizme za zagotavljanje trajne vrednosti in vpliva v celotni vrednostni verigi.

Gospodarski steber

Priprava različnih investicijskih dokumentov je za vsako institucijo nekaj nujnega. Skozi leta izkušenj smo opazili, da veliko institucij sploh nima ali pa ima izredno slab pregled nad svojim bodočim poslovanjem.

V kolikor institucija nima jasno opredeljenih številk bodočega poslovanja ali investicije, je težko načrtovati prihodnost institucije. S tem se seveda povečujejo različna tveganja.

Največkrat se srečujemo s pripravo investicijskih dokumentov ob različnih investicijskih vložkih, razvojnih projektih, itd. Velikokrat so končne številke precej drugačne kot si jih naši naročniki predstavljajo. Finančni izračuni nam prikažejo jasno sliko bodočega poslovanja, zato je toliko pomembnejše, da skupaj z naročniki pripravimo investicijsko dokumentacijo, ki podaja smiselnost bodočega poslovanja ali investicije.

Naša naloga ni zgolj priprava investicijske dokumentacije, naša naloga je svetovanje tekom priprave investicijske dokumentacije za doseganje trajnostne rasti različnih institucij. Rezultat ni zgolj skupek številk ampak ukrepi za doseganje željenih številk.

  • Pripravi poslovnih načrtov,
  • pripravi investicijskih programov,
  • pripravi investicijske dokumentacije v skladu z Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects (EU, 2014),
  • pripravi različnih Strategij (področje turizma, logistike),

Družbeni steber

Ustvarjanje trajnostne prihodnosti pomeni ustvarjanje poštene in pravične družbe. Specializirani smo za pomoč organizacijam pri spodbujanju družbene enakosti, vključenosti in pravičnosti. Naša ekipa strokovnjakov tesno sodeluje s strankami in razvija prilagojene rešitve, ki ustrezajo njihovim posebnim potrebam, pa naj gre za odpravljanje revščine, spodbujanje dostopnosti in vključenosti ali spodbujanje medgeneracijskih povezav.

Veliko institucij, ki jim svetujemo že aktivno deluje na področju družbene odgovornosti. Velikokrat so to ukrepi, ki jih institucije izvajajo po svojem instinktu in niti ne vedo, da s tem vplivajo na družbeno odgovornost.

Skozi svetovanja institucijam pomagamo natančneje definirati ter oblikovati ukrepe z namenom doseganja pozitivnih učinkov na področju družbenega stebra trajnostnega razvoja.

  • Pripravi institucije na pridobitev certifikata družbene odgovornosti oz. podobnega certifikata.

Okoljski steber

Ustvarjanje trajnostne prihodnosti  se začne z ukrepanjem že danes. Spodbujanje okoljske trajnosti je ključnega pomena za podjetja, ki želijo zmanjšati stroške, izboljšati svoj ugled in zagotoviti dolgoročno uspešnost. Spodbujanje okoljske trajnost, pogosto s seboj prinese pozitiven ugled, kar lahko pritegne stranke in zaposlene, ki so zavezani trajnostnemu razvoju.

Naša ekipa strokovnjakov zagotavlja svetovalne storitve na področju energetske in snovne učinkovitosti, ravnanja z odpadki, analize LCA podjetja, izdelkov in storitev ter še več. Razvijamo prilagojene rešitve, ki ustrezajo potrebam naših strank in jim pomagajo doseči njihove trajnostne cilje. Ne glede na to, ali gre za zmanjšanje porabe energije, spodbujanje obnovljivih virov energije ali ohranjanje naravnih virov, imamo znanje in izkušnje, ki vaši organizaciji pomagajo ustvariti bolj trajnostno prihodnost.

Zagotavljamo tudi storitve poročanja o trajnosti, certificiranja EPD in individualna usposabljanja, ki organizacijam pomagajo pri obveščanju o njihovih prizadevanjih za trajnost in gradnji bolj trajnostne prihodnosti. Naša ekipa strokovnjakov bo z vami sodelovala pri ugotavljanju področij izboljšav, določanju ciljev in oblikovanju načrta za njihovo doseganje. Zagotovili bomo tudi stalno podporo in usmerjanje, da bo vaša organizacija ostala na pravi poti in se nenehno izboljševala.

  • Energetskih pregledih.
  • Analizi življenjskega cikla – LCA (Life Cycle Assessment)
  • Okoljskih deklaracijah proizvodov – EPD (Environmental product declaration)
  • ESG (Environmental, Social and Governance) poročilih
  • ISO 14001 in ISO 50001

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem skozi svetovanje pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja. 
Na ta način zaokrožimo celotno zgodbo skozi vrsto izzivov ter pripravimo rešitve, ki nas skupaj popeljejo v boljši jutri