Trajnostno financiranje

Podjetja vlagajo v naložbe predvsem s ciljem ustvarjati večji EBITDA in dodano vrednost na zaposlenega. Pri trajnostnem financiranju pa se zraven ekonomskega cilja upoštevajo tudi dejavniki in cilji ESG. Kaj so trajnostne finance? Trajnostne finance upoštevajo okoljske, družbene in upravljavske dejavnike, sicer znane kot dejavniki ESG. Z uvedbo trajnostnih financ boste sledili okoljskim, socialnim in …

Trajnostno financiranje Preberi več »

Trajnostne investicije

Evropski zeleni dogovor določa pot, s katero bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. V njem je predstavljena nova, trajnostna in vključujoča strategija za rast, katere cilji so spodbuditi gospodarstvo, da investira trajnostno. Zeleni prehod v industriji Da bi uspeli do leta 2050 doseči povsem trajnostno gospodarstvo, ki ga bo poganjala zelena …

Trajnostne investicije Preberi več »

ISO 50001 – upravljanje z energijo

ISO 50001 – Sistem upravljanja z energijo je primeren za organizacije, ki: so zavezane k poročanju ESG, so usmerjene k dekarbonizaciji ter zelenemu prehodu, so energetsko intenzivna podjetja, želijo z učinkovitim upravljanjem z energijo znižati okoljski vpliv in izboljšati rezultate poslovanja. Ta standard je zasnovan za podporo organizacijam v vseh sektorjih, z razvojem sistema upravljanja …

ISO 50001 – upravljanje z energijo Preberi več »

Okoljska deklaracija EPD

Si želite kupcem dokazati, da imate trajnostne izdelke? Ste z vidika trajnosti boljši od konkurence? So vaši gradbeni izdelki del nizkoenergijskega ali pasivnega objekta? Ali kupci za vaše izdelke zahtevajo okoljsko deklaracijo? Okoljska deklaracija proizvoda (EPD – Environmental Product Declaration) je deklaracija o vplivih proizvoda na okolje in se uporablja za vse izdelke ter storitve. …

Okoljska deklaracija EPD Preberi več »

ESG trajnostno poročilo

Nova pravila EU o poročanju podjetij o trajnostno-okoljskih, socialnih in upravljavskih zadevah bodo veljala med letoma 2024 in 2028. V skladu z nedavno sprejeto Direktivo o poročanju podjetij o trajnostnosti oziroma CSRD bo moralo o trajnostnosti v prihodnje poročati več podjetij, kriteriji poročanja pa bodo podrobnejši. Uvedba novih pravil bo potekala v treh časovnih korakih. …

ESG trajnostno poročilo Preberi več »

ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem

Povpraševanje po ekološko odgovornih izdelkih in storitvah je vedno večje, prav tako njihova ponudba. Od podjetij se pričakuje, da so produkti skladni z okoljskimi standardi in da svojo odgovornost do okolja dokazujejo pri vsakodnevnem poslovanju, za kar potrebujejo tudi dokazilo. ISO 14001 zajema izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja. ISO 14001 …

ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem Preberi več »

Izdelava LCA (Life Cycle Assessment)

LCA analiza je mednarodno priznana, znanstveno utemeljena metodologija, ki ocenjuje možne okoljske vplive izdelka ali storitve skozi celotno življenjsko dobo od pridobivanja surovin, proizvodnje, distribucije in uporabe do odlaganja ob koncu življenjske dobe, recikliranja ali ponovne uporabe. LCA analizo izdelujemo za: obstoječe produkte podjetij, nove razvojne produkte, gradbene produkte, primerjavo obstoječih in novih produktov. Natančnost …

Izdelava LCA (Life Cycle Assessment) Preberi več »

Trajnostni razvojni načrt ESG

Trajnostni razvojni načrt ESG je akcijski načrt za trajnostno rast in zeleni prehod podjetja. Ali želite podjetje usmeriti v zeleni prehod? Ali dobavitelj ali kupec zahteva seznam ukrepov za zeleni prehod? Ali potrebujete podatke za izpolnitev vprašalnika CDP Climate Change? Ali se pripravljate na poročanje ESG? Če ste na katero od zgornjih točk odgovorili pritrdilno, …

Trajnostni razvojni načrt ESG Preberi več »

Energetski pregled podjetja

Preden se lotite OLCA ali poročila ESG vam predlagamo izdelavo ali revidiranje obstoječega energetskega pregleda, ki temelji na realnih, najnovejših podatkih. Podlaga za izdelavo energetskega pregleda morajo biti ažurni, izmerjeni in sledljivi obratovalni podatki o porabi energije v stavbi, procesu ali transportu podjetja ter diagram obremenitve za preteklo obdobje najmanj treh let na mesečni ravni, …

Energetski pregled podjetja Preberi več »