• Vsi
  • CSRD

Poslovni procesi v podjetju in njihova optimizacija

Poslovni proces je delovanje poslovnega sistema (uspešno/neuspešno delovanje podjetja). Lastniki in direktorji nenehno skrbijo za boljše poslovanje, iščejo ideje in rešitve, kako znižati stroške, kako povečati produktivnost. Poznamo štiri ključna področja za učinkovito vodenje procesov v podjetju, na katera moramo biti pozorni: finance, zaposleni, produkt in proces. Zaposleni Podjetje ima s kakovostnim kadrom, dobrim vodstvom, […]

Poslovni procesi v podjetju in njihova optimizacija Preberi več »

Evropska sredstva za zeleni prehod

Slovenija bo imela za investicije v bolj zeleno, digitalno, povezano, bolj socialno in pametnejšo državo na voljo približno 3,2 milijarde evrov. Kar 25 % teh sredstev bo namenjenih za zeleni prehod oziroma za naložbe v obnovljive vire energije, izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, za poplavno varnost ter odvajanje in čiščenje voda. Prednostna področja: pametnejša Slovenija (inovativno

Evropska sredstva za zeleni prehod Preberi več »

Trajnostno financiranje

Podjetja vlagajo v naložbe predvsem s ciljem ustvarjati večji EBITDA in dodano vrednost na zaposlenega. Pri trajnostnem financiranju pa se zraven ekonomskega cilja upoštevajo tudi dejavniki in cilji ESG. Kaj so trajnostne finance? Trajnostne finance upoštevajo okoljske, družbene in upravljavske dejavnike, sicer znane kot dejavniki ESG. Z uvedbo trajnostnih financ boste sledili okoljskim, socialnim in

Trajnostno financiranje Preberi več »

Trajnostne investicije

Evropski zeleni dogovor določa pot, s katero bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. V njem je predstavljena nova, trajnostna in vključujoča strategija za rast, katere cilji so spodbuditi gospodarstvo, da investira trajnostno. Zeleni prehod v industriji Da bi uspeli do leta 2050 doseči povsem trajnostno gospodarstvo, ki ga bo poganjala zelena

Trajnostne investicije Preberi več »

ISO 50001 – upravljanje z energijo

ISO 50001 – Sistem upravljanja z energijo je primeren za organizacije, ki: so zavezane k poročanju ESG, so usmerjene k dekarbonizaciji ter zelenemu prehodu, so energetsko intenzivna podjetja, želijo z učinkovitim upravljanjem z energijo znižati okoljski vpliv in izboljšati rezultate poslovanja. Ta standard je zasnovan za podporo organizacijam v vseh sektorjih, z razvojem sistema upravljanja

ISO 50001 – upravljanje z energijo Preberi več »

Okoljska deklaracija EPD

Si želite kupcem dokazati, da imate trajnostne izdelke? Ste z vidika trajnosti boljši od konkurence? So vaši gradbeni izdelki del nizkoenergijskega ali pasivnega objekta? Ali kupci za vaše izdelke zahtevajo okoljsko deklaracijo? Okoljska deklaracija proizvoda (EPD – Environmental Product Declaration) je deklaracija o vplivih proizvoda na okolje in se uporablja za vse izdelke ter storitve.

Okoljska deklaracija EPD Preberi več »

ESG trajnostno poročilo

Nova pravila EU o poročanju podjetij o trajnostno-okoljskih, socialnih in upravljavskih zadevah bodo veljala med letoma 2024 in 2028. V skladu z nedavno sprejeto Direktivo o poročanju podjetij o trajnostnosti oziroma CSRD bo moralo o trajnostnosti v prihodnje poročati več podjetij, kriteriji poročanja pa bodo podrobnejši. Uvedba novih pravil bo potekala v treh časovnih korakih.

ESG trajnostno poročilo Preberi več »

ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem

Povpraševanje po ekološko odgovornih izdelkih in storitvah je vedno večje, prav tako njihova ponudba. Od podjetij se pričakuje, da so produkti skladni z okoljskimi standardi in da svojo odgovornost do okolja dokazujejo pri vsakodnevnem poslovanju, za kar potrebujejo tudi dokazilo. ISO 14001 zajema izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja. ISO 14001

ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem Preberi več »

Izdelava LCA (Life Cycle Assessment)

LCA analiza je mednarodno priznana, znanstveno utemeljena metodologija, ki ocenjuje možne okoljske vplive izdelka ali storitve skozi celotno življenjsko dobo od pridobivanja surovin, proizvodnje, distribucije in uporabe do odlaganja ob koncu življenjske dobe, recikliranja ali ponovne uporabe. LCA analizo izdelujemo za: obstoječe produkte podjetij, nove razvojne produkte, gradbene produkte, primerjavo obstoječih in novih produktov. Natančnost

Izdelava LCA (Life Cycle Assessment) Preberi več »